O parte dintre rugăciunile dimineții au fost scrise de Sfântul Macarie prăznuit pe 19 ianuarie?

20 Ianuarie 2017 Pr. Andrei Atudori rugăciune
Foto: Ștefan Cojocariu

Doamne ajuta! In cartea de rugaciuni pe care o am, sub titlul primei rugaciuni din grupul de rugaciuni de dimineata (de dupa Psalmul 50) scrie ca e a Sfantului Macarie cel Mare. Este vorba despre sfantul praznuit pe 19 ianuarie? Toate cele 7 rugaciuni de dimineata (ca stiu ca a 8-a si a 9-a sunt ale Sf Ioan Gura de Aur pentru ceasurile zilei si noptii) sunt scrise de Sf Macarie cel Mare? Multumesc, Tudor Niculescu

pr Andrei Atudori a răspuns:
20 Ianuarie 2017

Doamne ajută!

Sfântul Macarie cel Mare (sau Egipteanul), prăznuit pe 19 ianuarie, este, conform Tradiției, autorul a patru dintre rugăciunile de dimineață. Este vorba de acele rugăciuni înaintea cărora apare mențiunea „a Sfântului Macarie cel Mare”.

În Viața Sfântului Macarie Egipteanul găsim următoarea mențiune: „Astfel, rugăciunile cuviosului acestuia puteau mult spre Dumnezeu”, prin urmare este de mare folos pentru fiecare creștin a-și face pravila de dimineață, având ca împreună-rugător și pe acest mare sfânt cuvios.

Spor în toate cele bune!

pr. Andrei

PS: Acesta este textul rugăciunilor:

Rugăciunea întâi, a Sfântului Macarie cel Mare:

Doamne, curățește-mă pe mine pă­­că­to­sul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă, deci, de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea­sfânt nu­mele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și puru­rea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a doua, a Sfântului Macarie cel Mare:

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ție, Mân­tu­itorule, și, înaintea Ta căzând, strig: Nu mă lăsa să adorm în moartea pă­catelor, ci mă mi­luiește, Cel Ce Te-ai răstignit de voie, și pe mine, cel ce zac în lene, grăbind, mă scoa­lă și mă mân­tuiește, ca să stau înaintea Ta întru rugăciuni; iar după somnul nopții, să-mi lumi­nezi ziua fără de păcat, Hris­toase Doamne, și mă mântuiește.

Rugăciunea a treia, a Sfântului Macarie cel Mare:

Sculându-mă din somn, către Tine, Stă­pâne, Iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile Tale mă nevoiesc. Mă rog Ție, ajută-mi cu milostivirea Ta în toată vre­mea și în tot lucrul. Iz­bă­vește-mă de toa­te lucrurile lumești cele rele și de spo­rirea diavolească izbăvește-mă și mă du întru Împă­răția Ta cea veșnică. Că Tu ești Făcă­­torul meu și Purtătorul de grijă și Dătătorul a tot binele și întru Tine este toa­­tă nă­dejdea mea și Ție slavă înalț, acum și pururea și în vecii vecilor.  Amin.

Rugăciunea a patra, a Sfântului Macarie cel Mare:

Doamne, Cel Ce cu multa Ta bu­nă­tate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie, robului Tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără ispită de toată răutatea pizmașului, Tu Însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta ca să fac voia Ta cu inimă lu­mi­na­tă, acum și pururea și în vecii vecilor.  Amin.

 

Adaugă comentariul tău

De la același autor

Ultimele din categorie

Bloc Social Icons