Katholikonul Mănăstirii Xiropotamu

Locuri de pelerinaj

Katholikonul Mănăstirii Xiropotamu

  • Katholikonul Mănăstirii Xiropotamu
   Foto: Silviu Cluci

   Foto: Silviu Cluci

  • Katholikonul Mănăstirii Xiropotamu
   Foto: Silviu Cluci

   Foto: Silviu Cluci

În curtea largă a Mănăstirii Xiropotamu se înalţă biserica centrală închinată Sfinţilor 40 de mucenici din Sevastia, cu altarul orientat spre nord.

Katholikonul Mănăstirii Xiropotamu este construit în stil athonit şi are dimensiuni destul de mari (30 m lungime, 19 m lăţime şi 15 m înălţime).

În colţul din partea stângă al faţadei se află o sculptură în relief (secolul al ΧII-lea) ce îl reprezintă pe Sfântul Dimitrie, iar inscripţia de pe rama de marmură dovedeşte că provine din Biserica Sfintei Sofia din Constantinopol. În colţul din dreapta se află o Icoană a Maicii Domnului, sculptată în marmură, pe care Chesarie Daponte a trimis-o din Constantinopol.

Deasupra intrării în pridvor se află o inscripţie care prezintă pe scurt istoria mănăstirii: „Împărăteasa Pulheria, fiica lui Arcadie, a construit din temelie această Sfântă Mănăstire. În al doilea rând, Romanos împreună cu Constantin, acel fiu încununat de Dumnezeu al lui Leon cel Înţelept. Iar în al treilea rând s-a rezidit de către părinţii ei, de către sultanul Selim, care a dat bani”. Rareori un sultan otoman este numărat cu împăraţii bizantini.

Pe peretele de sud al pronaosului sunt pictaţi Romanos I Lecapenul şi Constantin al VII-lea Porfirogenitul, precum şi voievozi ai Ţărilor Române.

În naos, într-o strană de marmură de lângă coloana din partea stângă, este aşezată Icoana Sfinţilor 40 de Mucenici – ocrotitorii şi patronii mănăstirii. Deşi naosul este larg, altarul este destul de mic.