Pustia Kapsala – Athos

În spatele Schitului „Sfântul Andrei” din Kareia, în valea Adin ce porneşte de la Chilia „Sfântul Gheorghe Faneromenos” şi coboară până la hotarul Mănăstirilor Iviron, Stavronikita şi Pantocrator, se găseşte regiunea pustnicească Kapsala.

În limba greacă termenul καψάλα desemnează trunchiul unui copac ars pe jumătate sau o întindere de pădure distrusă de incendiu, amintind probabil de un incendiu ce a mistuit pădurile din valea Adin.

Un număr de 38 de chilii şi colibele din Kapsala se află pe teritoriul Mănăstirii Pantocrator, iar restul aparţin Mănăstirii Stavronikita, pentru că se găsesc între graniţele sale.

De-a lungul timpului, în toată această zonă au viețuit mulți monahi greci, ruşi, români, sârbi şi bulgari, care se distingeau prin înţelepciune şi virtuţi. Kapsala a dat mulţi sfinţi asceţi, virtuoşi şi dascăli înţelepţi. Unul dintre cei mai mari sfinţi din Kapsala este Teofil Izvorâtorul de Mir (8 iulie).

În zona Kapsalei au fost multe chilii românești în care au viețuit părinți cu viață sfântă. Amintim pe părintele Trifon care a trăit într-o sărăcie totală. Casa îi era aproape dărâmată, iar când ploua apa intra peste tot în chilia sa. Părintele Trifon nu se îngrijea de nimic pământesc.

Un alt cuvios a fost părintele Irodion. Acesta a avut darul înainte vederii și se prefăcea nebun.

Părintele Fanurie avea o viață sfântă și așa au fost mulți alții, doar de Dumnezeu știuți.

De la același autor

Ultimele din categorie