Mănăstirea ortodoxă de la Stejarul din Mamvri – Pelerinajul părintelui Cleopa la Locurile Sfinte

Locuri de pelerinaj

Mănăstirea ortodoxă de la Stejarul din Mamvri – Pelerinajul părintelui Cleopa la Locurile Sfinte

    • Mănăstirea ortodoxă de la Stejarul din Mamvri
      Mănăstirea ortodoxă de la Stejarul din Mamvri – Pelerinajul părintelui Cleopa la Locurile Sfinte

      Mănăstirea ortodoxă de la Stejarul din Mamvri – Pelerinajul părintelui Cleopa la Locurile Sfinte

Mănăstirea se află în mijlocul unei grădini mari de zeci de hectare, încărcată cu tot felul de pomi fructiferi și viță-de-vie.

La ieșirea din orașul Hebron, spre Betleem, se află mănăstirea ortodoxă de la stejarul din Mamvri. Batem în porțile de fier, încuiate. O fetiță de arab aleargă și ne descuie poarta. Intrăm. Mănăstirea se află în mijlocul unei grădini mari de zeci de hectare, încărcată cu tot felul de pomi fructiferi și viță-de-vie. Ne oprim în fața unei tulpini uscate uriașe, îngrădită cu plasă de sârmă. Tradiția spune că este tulpina unui stejar milenar, crescut din tulpina stejarului de la Mamvri. Aici a primit în cortul său și a ospătat Avraam pe Preasfânta Treime, în chipul celor trei îngeri. Aici a vorbit marele patriarh cu Domnul Savaot. Aici au stat la masă oamenii cu Dumnezeu, față către față, și tot aici i s-a vestit Sarrei că va naște un fiu, pe Isaac.

O, Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție, că aici ai descoperit oamenilor pentru întâia oară taina dumnezeirii! Slavă Ție, că aici ne-ai revelat în chip simbolic cele trei Persoane ale Treimii celei de-o ființă și nedespărțită, Tatăl, Fiul și Preasfântul Duh! Slavă Ție, că ai milă de lume!

Întărește-ne și pe noi, fiii Tăi, în credință și în fapte bune! Sporește-ne credința, nădejdea și dragostea și ne întărește prin Duhul Sfânt, ca să Te iubim așa cum Te-a iubit și Avraam. Ajută-ne să iubim pe toți oamenii, cum i-a iubit și Avraam, să ospătăm cu dragoste în numele Tău, pe toți cei ce ne iubesc sau ne urăsc pe noi! Ajută-ne să facem milă cu fiecare om. Să hrănim cu pâine, dar și cu cuvânt dătător de viață. Să adăpăm cu apă, dar și cu învățătura dreptei credințe. Să mângâiem prin milostenie, dar și prin rugăciune. Fă-ne, Dumnezeule, fii ai dragostei lucrătoare, ca să nu trăim în zadar pe pământ, ci să devenim adevărați fii ai Tăi, fii ai Bisericii lui Hristos, fii ai luminii și bucuriei veșnice!

Suntem lângă tulpina stejarului lui Avraam. Întrebăm de Părintele Ignatie, egumenul mănăstirii. Se află la slujbă. Intrăm în biserică, o construcție mare de la înce-putul secolului nostru, cu trei altare. Este o mănăstire rusească, fostă cândva ospiciu pentru arabii bolnavi. În prezent nu are decât trei călugări bătrâni și două maici. Ieromonahul Ignatie, de aproape 80 de ani, este duhovnicul și egumenul mănăstirii. Toate sunt bătrâne în Mănăstirea Sfânta Treime de la Mamvri. Numai dragostea părinților de aici este întotdeauna vie, tânără și mare. Ea nu îmbătrânește niciodată. Se cântă heruvicul. Părintele Ignatie săvârșește Sfânta Liturghie la altarul din partea dreaptă. La sfârșitul slujbei, bunul Părinte Ignatie ne iese în întâmpinare cu icoana Maicii Domnului în mâini, după obiceiul său. Sărutăm icoana și mâna smeritului egumen. În chipul său senin, blând și fierbinte, înțelegem adevărata Ortodoxie a Bisericii ruse.

Luăm anaforă și ieșim. Este ora douăsprezece. Părintele Ignatie face zilnic Sfânta Liturghie, omenește multe lume, se roagă mult, slujește încet și cu evlavie. De aceea mulți îl caută. Seara, în mod regulat, sfinția sa, care are deosebită evlavie la Maica Domnului, înconjoară biserica cu icoana Preasfintei Fecioare la piept, încredințând în paza ei sfânta mănăstire.

Suntem chemați la arhondaric. Alături de biserică se află corpul chiliilor. Un călugăr ca de 70 de ani, economul mănăstirii, ne cheamă la masă. Aici este tradiția, după obiceiul patriarhului Avraam, ca toți pelerinii să mănânce gratuit. Suntem mișcați de stăruința părintelui care ne oferă pâine proaspătă, măsline, struguri și must dulce. Ne simțim ca în cortul patriarhului Avraam. Credem că – nevăzut – la această masă mănâncă și marele patriarh cu Sarra, soția lui. Credem, negreșit, că între noi se află Sfânta Treime și se bucură de bucuria noastră. Că unde este dragoste evanghelică, acolo este și Dumnezeul dragostei!

La urmă, bunul călugăr ne dă lemn din stejarul lui Avraam și ne roagă să mai stăm, să rămânem o noapte cu el. Dar văzându-ne graba, ne însoțește până la poartă și ne urează drum bun. Iar noi, mulțumind pentru toate, plecăm spre Betleem, lăsând în urmă pe cei trei călugări evlavioși, să laude în tihnă pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh.

(Arhimandritul Ioanichie Bălan, Pelerinaj la Mormântul Domnului, Editura Mănăstirii Sihăstria, 2010, pp. 247-250)

Citește despre: