Moscheea El-Aqsa – Pelerinajul părintelui Cleopa la Locurile Sfinte

Locuri de pelerinaj

Moscheea El-Aqsa – Pelerinajul părintelui Cleopa la Locurile Sfinte

    • Moscheea El-Aqsa
      Moscheea El-Aqsa / Foto: Tudor Zaporojanu

      Moscheea El-Aqsa / Foto: Tudor Zaporojanu

Înaintăm spre sud pe o largă alee de măslini și chiparoși, coborâm o serie de trepte și ne apropiem de a doua moschee musulmană, mai puțin luxoasă, dar mult mai mare și mai impunătoare. Prima moschee este construită pe ruinele templului lui Solomon, iar moscheea El-Aqsa este construită pe ruinele templului lui Zorobabel și Irod cel Mare.

Ne descălțăm și intrăm. Interiorul este imens – 60 de metri lățime pe 90 lungime. Cele 280 de coloane de marmură care susțin bolta de lemn împart spațiul în șapte nave longitudinale, paralele. Intrarea se face prin partea de nord, iar așa-zisul altar se află în partea de sud, către Mecca (Arabia). Toți musulmanii se roagă cu fața spre sud. Ne uităm jur-împrejur, admirăm imensa moschee împodobită cu orna-mente orientale pe pereți, cu covoare roșii pe jos și sprijinită pe masive coloane de marmură de toate culorile. Data construcției sale nu se știe exact. Cei mai mulți istorici o consideră din secolul al VIII-lea, după moscheea lui Omar.

Duhul nostru însă nu are odihnă acolo unde nu se cinstește numele lui Iisus Hristos. Câte momente dumnezeiești din Evanghelie nu s-au petrecut aici! Câte taine mari și revelații mesianice nu s-au descoperit aici, pe Muntele Moria! Câte generații de iudei nu au adus jertfă adevăratului Dumnezeu și nu s-au rugat aici, păstrând din neam în neam nădejdea venirii lui Hristos, Mântuitorul lumii! De două milenii Muntele Moria nu mai este un munte al jertfei biblice, mântuitoare. Ce adânci și necuprinse sunt judecățile lui Dumnezeu! Sarra este scoasă din casă de către slujnică. Fiii Sarrei sunt izgoniți de pe Sion și de pe Muntele Moria de către fiii slujnicei Agar. Desigur, aceasta este o taină a lui Dumnezeu. Dar este și o dreptate divină. Dacă fiii făgăduinței ascultau pe Dumnezeu, Care le-a grăit prin prooroci și „în veacurile cele de pe urmă, prin Însuși Fiul lui Dumnezeu”, nu ar fi fost izgoniți și urâți de fiii roabei Agar. Măcar de Moise dacă ar fi fost ascultat, care le-a vorbit despre Hristos, n-ar fi fost pedepsiți și umiliți.

Ce grozave sunt urmările neascultării de Dumnezeu! Înfricoșată este drama poporului ales, de-a lungul celor șapte milenii de existență biblică! Înfricoșată este drama popoarelor care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu! Cădere din cer, cădere din rai, cădere pe pământ, din pricina neascultării și a mândriei. Neascultarea de Dumnezeu a prefăcut pe îngeri în diavoli, pe primii oameni, Adam și Eva, în muritori osândiți; pe Cain, cel dintâi născut, în ucigaș de frate, pe poporul ales într-un popor robit și risipit pe fața pământului.

Izbăvește-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, de păcatul mândriei și al răzvrătirii, ca să nu pătimim și noi aceeași osândă! Dă-ne de-a pururea duhul ascultării și al dragostei de Dumnezeu și de oameni, ca să rămânem liberi peste veacuri, în pământul pe care ni l-ai dat, în țara pe care ne-ai binecuvântat-o, în casa unde Tu locuiești, lângă altarele ce Ți le-am înălțat, în bisericile în care Te slăvim, pe ogoarele din care ne hrănim! Dă-ne, Mântuitorule, dragoste de tot ce este sfânt, adevărat, curat și frumos! Dă-ne dragoste de Dumnezeu și de oameni, ca să fim iubiți de toți. Dă-ne dragoste de părinți și de înaintași, ca să le urmăm exemplul vieții. Alungă dintre noi duhul neascultării, al mândriei și necredinței, ca să putem dăinui peste veacuri, nerobiți de alte neamuri în țara noastră sfântă din Carpați!

(Arhimandritul Ioanichie Bălan, Pelerinaj la Mormântul Domnului, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2010, pp. 215-217)

Citește despre: