Moaștele Sfântului Evdochim de la Mănăstirea Vatoped

Locuri de pelerinaj

Moaștele Sfântului Evdochim de la Mănăstirea Vatoped

    • Moaștele Sfântului Evdochim de la Mănăstirea Vatoped
      Moaștele Sfântului Evdochim de la Mănăstirea Vatoped / Foto: asceticexperience.com

      Moaștele Sfântului Evdochim de la Mănăstirea Vatoped / Foto: asceticexperience.com

În Mănăstirea Vatoped se păstrează Moaștele întregi ale Cuviosului Evdochim, făcătorul de minuni, cel de curând arătat.

Sfintele lui Moaște s-au descoperit la 5 octombrie 1841, în timpul lucrărilor de reparație a paraclisului cimitirului.

Cuviosul se afla în poziție de rugăciune și ținea în mâini o Icoană a Maicii Domnului. Când a fost descoperit, tot locul dimprejur s-a umplut de bună mireasmă.

Părinții Mănăstirii au mulțumit lui Dumnezeu pentru acest eveniment minunat și au săvârșit priveghere de toată noaptea. Fără a ști numele acestui vas sfințit al lui Hristos, l-au numit Evdochim întrucât, prin viețuirea lui virtuoasă, a izbutit în cele după Dumnezeu (ευδοκιμώ – a reuși, a izbuti).

Moaștele Sfântului Evdochim răspândesc o neîncetată și minunată mireasmă, dovada îndrăznelii câștigate înaintea lui Hristos. Există însă și multe minuni ce s-au săvârșit și se săvârșesc prin intermediul acestor sfinte moaște.

În conformitate cu o anumită tradiție orală, Sfântul Evdochim a fost identificat cu Sfântul Sava Vatopedinul, nebunul pentru Hristos, care a trăit în secolul al XIV-lea.

De atunci, Sfintele lui Moaște săvârșesc multe minuni pentru cei ce cu credință se apropie de ele.

Citește despre: