Capul Sfântului Ioan Gură de Aur

Locuri de pelerinaj

Capul Sfântului Ioan Gură de Aur

  • Capul Sfântului Ioan Gură de Aur
   Capul Sfântului Ioan Gură de Aur păstrat la Mănăstirea Vatoped, Athos. Un lucru minunat şi vrednic de luat în seamă legat de capul Sfântului Hrisostom, ce poate fi pipăit de oricine la modul personal, este nestricăciunea urechii stângi. (Foto: asceticexperience.com)

   Capul Sfântului Ioan Gură de Aur păstrat la Mănăstirea Vatoped, Athos. Un lucru minunat şi vrednic de luat în seamă legat de capul Sfântului Hrisostom, ce poate fi pipăit de oricine la modul personal, este nestricăciunea urechii stângi. (Foto: asceticexperience.com)

  • Sfântul Apostol Pavel şoptindu-i la ureche Sfântului Ioan Hrisostom
   Icoana ce-l reprezintă pe Sfântul Apostol Pavel şoptindu-i la ureche Sfântului Ioan Hrisostom cum să tâlcuiască cuvintele scripturistice şi epistolele pauline (icoană contemporană pictată în atelierul Mănăstirii Vatoped)

   Icoana ce-l reprezintă pe Sfântul Apostol Pavel şoptindu-i la ureche Sfântului Ioan Hrisostom cum să tâlcuiască cuvintele scripturistice şi epistolele pauline (icoană contemporană pictată în atelierul Mănăstirii Vatoped)

Printre odoarele cele mai de preţ din Grădina Maicii Domnului sunt moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur. La Mănăstirea Vatoped se păstrează cu mare cinste capul Sfântului Ioan. Un lucru minunat şi vrednic de luat în seamă îl reprezintă nestricăciunea urechii stângi.

Sfântul Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, s-a născut în Antiohia. Fericitul şi dumnezeiescul Ioan Gură de Aur a fost patriarh al Constantinopolului pe vremea împăratului Arcadie (395-408) şi a împărătesei Eudoxia. El i-a ruşinat cu putere pe eretici, a dat pe faţă nelegiuirile împărătesei Eudoxia care otrăveau viaţa publică şi moralitatea poporului.

Aceasta însă a stârnit reacţia stăpânitorilor, care nu au ezitat să-l dea jos de tronul patriarhal, exilându-l în cele din urmă în Armenia unde, în jurul anului 407 d.Hr, după multe necazuri şi suferinţe, şi-a dat ultima suflare.

Sfântul Ioan Gură de Aur a petrecut trei ani în exil, adormind în Domnul în anul 407 (14 septembrie), în orăşelul Komani din Georgia (Abhazia). Biserica din Komani dăinuie până astăzi, iar acolo se păstrează şi sarcofagul unde au fost depuse prima dată sfintele oseminte ale Sfântului Ioan Gură de Aur.

Moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur

În anul 438, împăratul Teodosie al II-lea a mutat moaştele Sfântului Ioan Hrisostom de la Komani la biserica Sfinţilor Apostoli din Constantinopol.

Cu mult înainte de căderea Constantinopolului sub turci, printr-un edict dat de către împăratul Ioan Tsimiskis (969-976), moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur au fost trimise de la Constantinopol la Mănăstirea Marea Lavră, în Sfântul Munte Athos. În luna iulie a anului 1284, împăratul Andronic al II-lea cel Bătrân (1282-1328) a trimis mâna dreapta a Sfântului Ioan la Mănăstirea Filothéu, unde se păstrează spre cinstire până astăzi.

Capul Sfântului Ioan Gură de Aur, păstrat la Mănăstirea Vatoped

La Mănăstirea Vatoped se păstrează cu mare cinste capul Sfântului Ioan. Conform unei alte tradiţii, Împăratul Ioan al VI-lea Cantacuzino (1347-1355), care a avut o dragoste deosebită faţă de Marea Mănăstire Vatoped, aşa cum reiese din mai multe mărturii, a dăruit Mănăstirii o parte din Brâul Maicii Domnului, capul Sfântului Ioan Gură de Aur și capul Sfântului Grigorie Teologul.

Un lucru minunat şi vrednic de luat în seamă legat de capul Sfântului Hrisostom, ce poate fi pipăit de oricine la modul personal, este nestricăciunea urechii stângi. Această ureche neatinsă de stricăciune, care apare la vedere este posibil să aibă o legătură cu o întâmplare menţionată pe larg în viaţa sfântului. Se spune acolo că ucenicul sfântului, arhiepiscopul Constantinopolului de mai târziu, Sfântul Proclu, l-a văzut cu ochii lui pe Apostolul Pavel aplecat asupra urechii sfântului, pentru a-l îndruma în tâlcuirea epistolelor lui.

Părticele de Sfinte moaşte ale Sfântului Ioan Gură de Aur se mai află în Sfântul Munte la Mănăstirile Iviron, Dionisiu și Dohiariu.