Mormântul Sfântului Simeon Izvorâtorul de mir de la Studenica

Locuri de pelerinaj

Mormântul Sfântului Simeon Izvorâtorul de mir de la Studenica

    • Mormântul de piatră al Sfântului Simeon de la Mănăstirea Studenica (Foto: BLAGO Fund) Racla cu moaştele Cuvioasei Anastasia a Serbiei (Foto: BLAGO Fund) Racla cu moaştele Sfântului Ştefan Întâiîncoronatul (Foto: BLAGO Fund)

      Mormântul de piatră al Sfântului Simeon de la Mănăstirea Studenica (Foto: BLAGO Fund) Racla cu moaştele Cuvioasei Anastasia a Serbiei (Foto: BLAGO Fund) Racla cu moaştele Sfântului Ştefan Întâiîncoronatul (Foto: BLAGO Fund)

Mormântul mare de piatră al Sfântului Simeon are la baza sa un jgheab destul de lat, săpat în piatră, în care în trecut se aduna mirul ce izvora din abundenţă din sfintele moaşte.

Sfântul Simeon, fostul voievod Ştefan Nemania al Serbiei la începutul veacului al XIII-lea, este cel care a întărit orânduirea politică a ţinuturilor sârbești, creatorul statului Sârb independent. Creştini ortodocşi evlavioşi, Ştefan şi Ana Nemania, au avut doi fii, Vukan şi Ştefan (născut la 1165). După aceştia, soţia voievodului s-a îmbolnăvit şi nu a mai putut da naştere la copii. Stăpâneau un regat şi aveau multe avuţii, însă asta nu i-a împiedicat să ceară cu umilință de la Dumnezeu, cu postiri şi lacrimi de căinţă, să le mai dăruiască un copil. Domnul a ascultat rugăciunile lor şi le-a dăruit un al treilea copil, pururea pomenitul Rastko sau Sfântul Sava de mai târziu.

După ce Rastko s-a retras în Athos, Sfântul Simeon a primit tunderea în monahism la Mănăstirea Studeniţa, în anul 1195 după Hristos, primind numele de Simeon. Soţia lui, Anna, s-a retras şi ea la o mănăstire, a luat şi ea cu dragoste voturile monahale, primind numele de Anastasia. După doi ani ca monah în Studeniţa, Simeon a mers în Sfântul Munte Athos, la Mănăstirea Vatoped, lângă fiul său Sava. Acolo, ei au clădit şase paraclise. Mai apoi au cumpărat ruinele monidrionului Hilandar şi au ridicat acolo o slăvită mănăstire în care Simeon a mai trăit opt luni de zile, după care s-a mutat la Domnul (13 februarie 1200).

Sfântul Simeon a fost înmormântat în naosul katholikonului, lângă peretele sudic. Din dragoste faţă de cei iubiţi ai Săi, Dumnezeu a dăruit cinstitelor lui moaşte un mare dar, făcându-le izvorâtoare de mir. La numai un an după adormirea sa, Cuviosul Simeon a fost cinstit ca sfânt de monahii din Sfântul Munte. Canonizarea oficială a Cuviosului Simeon, din partea Bisericii Ortodoxe a Serbiei, a avut loc în acelaşi an.

Între timp, în Serbia se pornise război între Ştefan Întâiîncoronatul şi Vukan ‒ cei doi fii ai lui Nemania, rămaşi la conducere. Pentru aceasta, Cuviosul Sava, fratele lor şi fiul cel mic al lui Nemania, ajuns arhiepiscop al Serbiei, va aduce în ţară cinstitele moaşte ale Cuviosului Simeon (tatăl celor trei), pe care le va aşeza în Mănăstirea Studenica. Din mila lui Dumnezeu, vrednicul Sava va reuşi să-şi împace fraţii, chiar lângă mormântul tatălui lor.

La scurt timp după aceea, în apropierea mormântului, au început să apară semne ale sfinţeniei celui dispărut. Era limpede că Serbia primise un apărător ceresc, un rugător în fața Domnului pentru ei şi întreg poporul sârb.

Mormântul mare de piatră al Sfântului Simeon are la baza sa un jgheab destul de lat săpat în piatră, în care, în trecut, se aduna mirul ce izvora din abundenţă din sfintele moaşte. În ultimele trei secole însă, pentru păcatele noastre, cinstitele sale moaşte nu au mai izvorât mir, ci doar o minunată mireasmă.