Multă îndrăzneală are milostenia

Cuvinte duhovnicești

Multă îndrăzneală are milostenia

    • Multă îndrăzneală are milostenia
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Când vom fi judecați, milostenia pe care am făcut-o va sta grabnic de față și se va arăta și ne va scoate pe noi de la osândă, îmbrăcându-ne cu aripile sale.

Milostenia este meșteșugire înțeleaptă, folositoare celor ce o fac; și prietenă de aproape cu Dumnezeu este, că de-a pururea stă înainte, aproape de El, și cu înlesnire aduce daruri pentru oricine voiește, dacă nu este asuprită de noi. Iar asuprită este atunci când o facem din bunuri străine. Iar când este curată, multă îndrăzneală are, că ea dezleagă legăturile celor legați, strică întunericul, stinge focul, omoară viermii, izgonește scrâșnirea dinților și cu multă bucurie deschide ușile Cerului. Că împărăteasă este cu adevărat, asemeni cu Dumnezeu făcând pe oameni. Că zice: „Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru este milostiv” (Luca 6, 36).

Și este ușoară, având aripi de aur cu zbor care înfrumusețează pe îngeri, precum zice Prorocul: „Aripile voastre argintate vor fi ca ale porumbiței și spatele vostru va străluci ca aurul” (Psalmul 67, 14). Că mai bine decât un porumbel porumbița privește prin gene cu ochi blânzi și nimic nu-i mai frumos decât ochii aceștia. Frumos este și păunul, dar pe lângă porumbiță este ca o nimica. Ea este pasăre frumoasă și minunată, având aripi de aur, care vede mai înalt decât toate, fecioară este cu fața albă și blândă. Cu aripi este și ușoară, stând înaintea scaunului împărătesc. Și, când vom fi judecați, va sta grabnic de față și se va arăta și ne va scoate pe noi de la osândă, îmbrăcându-ne cu aripile sale; că jertfe ca acestea voiește Dumnezeu de la noi, Căruia se cuvine slava, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

(IPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și RădăuțilorDin cuvintele duhovnicești ale Sfinților Părinți, Editura Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, Suceava, 2003, pp. 84-85)