Părintele Profesor Petre Semen – o vocație autentică aflată în slujba teologiei academice românești contemporane

Documentar

Părintele Profesor Petre Semen – o vocație autentică aflată în slujba teologiei academice românești contemporane

  • Părintele Profesor Petre Semen – o vocație autentică aflată în slujba teologiei academice românești contemporane
   foto: Flavius Popa

   foto: Flavius Popa

  • Părintele Profesor Petre Semen – o vocație autentică aflată în slujba teologiei academice românești contemporane
   Foto arhivă: Tudorel Rusu

   Foto arhivă: Tudorel Rusu

În fața unei asemenea personalități accentuate și a operei sale bogate și de valoare, suntem datori să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru darul pe care ni l-a oferit în persoana Sfinției Sale, pentru „talanții” pe care i-a sădit în mintea şi în sufletului său; să îi mulțumim Părintelui Profesor Petre Semen pentru modul magistral în care și-a înțeles și își împlinește chemarea încredințată, rugându-L, totodată, pe Cerescul Părinte să îi dăruiască Părintelui Profesor, la împlinirea vârstei de 70 de ani, sănătate, pentru a ne oferi acelaşi vrednic de urmat exemplu de viaţă frumoasă şi înaltă, de slujire a lui Dumnezeu şi a învăţământului universitar românesc, a Bisericii şi a aproapelui.

Pentru Teologia Ortodoxă românească actuală și, în mod particular pentru studiile biblice, Părintele Profesor universitar doctor Petre Semen reprezintă o personalitate reper de primă valoare și recunoaștere datorită, pe de o parte, operei sale bogate, iar pe de altă parte, datorită calităților umane și duhovnicești care îi împodobesc și îi înnobilează sufletul.

Părintele Profesor s-a născut în data de 9 octombrie 1949, în localitatea Samarinești din județul Gorj, iar dragostea sa pentru cunoaștere, dorința de a găsi răspunsuri și sensuri existențiale întrebărilor adânci i-au condus pașii către Seminarul Teologic din Craiova, iar apoi spre Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, ale cărei cursuri de licență le-a completat cu un strălucit doctorat privind Învăţătura despre Sfânt şi sfinţenie în cărţile Vechiului Testament. În vederea elaborării acestuia, a beneficiat de burse de studiu la Institutul Pontifical din Roma, iar apoi la Universitatea Ebraică din Ierusalim.

Calitățile de cercetare, dar și cele duhovnicești, l-au îndrumat către vocația profesorală, în cadrul Seminarului Teologic din Craiova (1979-1990), iar apoi la proaspăt înființata Facultate de Teologie Ortodoxă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În cadrul acesteia a obținut toate gradele didactice, ajungând într-un timp scurt profesor universitar și îndrumător de doctorat pentru disciplina Studiul Vechiului Testament și limba ebraică.

În cadrul facultății și universității ieșene, a ocupat numeroase funcții administrative, precum cea de decan (1993-1998), membru al Senatului universitar, Director al Departamentului de Cercetare și Director Executiv al Școlii Doctorale.

Performanțele sale intelectuale, științifice și didactice au fost confirmate și prin cooptarea sa, ca membru, în comisii naționale de specialitate: CNATDCU și CNCSIS; prin invitarea sa, pentru a susține cursuri, ca vissiting professor; la importante congrese, conferințe și comunicări, susţinute la universități de prestigiu din străinătate şi din țară.

A făcut parte din delegațiile unor importante congrese și manifestări academice internaționale: Camberra (Australia), 1991; Düsseldorf (Germania) - 1995; Leipzig (Germania) - 1998; Rila (Bulgaria) - 2001 ; Louvain-la-Neuve (Belgia) – 2004 ; Trondheim (Norvegia) - 2007; Institutul Saint-Serge, Paris (Franţa) - 2008;  Chania-Insula Creta - 2008, precum și în țară, la București, Sibiu, Cluj, Sibiu, Iași, Arad, Tismana etc.

A îndrumat numeroase teze de doctorat în domeniul de cercetare și a avut calitatea de coreferend la un număr impresionant de lucrări doctorate în specialitate.

Activitatea științifică a Părintelui Profesor Petre Semen include un număr impresionant de volume de autor; peste 200 de studii publicate în țară și în străinătate; participarea la peste 100 de congrese, conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale; publicarea a câtorva sute de materiale omiletice şi a peste 100 de articole, multe dintre ele în Ziarul Lumina. Este un invitat frecvent al postului de Radio Trinitas, la care a realizat câteva sute de emisiuni, în care a prezentat şi popularizat teme fundamentale ale teologiei ortodoxe.

Activitatea științifică a Părintelui Profesor Petre Semen include numeroase volume de autor: Învăţătura despre Sfânt şi sfinţenie în cărţile Vechiului Testament, teză de doctorat în teologie, Editura Trinitas, Iaşi, 1993, 239 pagini; Elemente de gramatica limbii ebraice biblice, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” - Iaşi, 1996, 213 p.; Arheologie biblică în actualitate, Editura „Trinitas” - Iaşi, 1997, 242 p. și 30 planşe; Nebiim aharonim şi Anaghinoscomena.  Introducere şi exegeză, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” - Iaşi, 1997, 320 p.; Icoana în Biblie, Editura „Fides”, 1998, 150 p.; Icoana în Biblie, republicată într-un alt volum în colaborare cu Pr. conf. dr. Nicolae Chifăr, sub titlul Icoana – Teologie în imagini, Iaşi 1999, 280 p., ediţie adăugită şi îmbunătăţită, Iaşi, 1999, 280 p.; Aşteptând mântuirea, Editura „Trinitas”, Iaşi, 2000, 439 p.; Limba ebraică Biblică, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2001, 421 p.; Păcatul – boală a sufletului – coordonate biblice , Editura Panfilius, Iaşi, 2004, 230 p.; Experienţa umanului cu divinul după Sfânta Scriptură – teologie biblică, Editura Performantica, Iaşi, 2007, 295 p.; Introducere în teologia profeţilor scriitori, Editura „Trinitas”, Iaşi, 2008, 368 p.; Introducere în teologia profeţilor scriitori, Editura Doxologia, Iaşi, 2010, 306 p. (reeditare); Introducere în teologia biblică a Vechiului Testament, Editura „Trinitas”, Iaşi, 2008, 223p.; Arheologia biblică în actualitate, ediţie revăzută şi completată, Editura „Trinitas”, Iaşi, 2008, 280 p., plus 41 planşe color; Tâlcuiri Evanghelice, Editura „Trinitas”, Iaşi, 2008, 368 p.; Sensul vieţii şi al suferinţei după cărţile Ecclesiast şi Iov, Editura Doxologia, Iaşi, 2010, 170 p.; Limba ebraică biblică, ediţie revizuită şi completată, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi; Introducere în teologia profeţilor scriitori, Editura Sfântul Mina, Iaşi; Meditaţii la evangheliile de peste săptămână, Editura Sfântul Mina, Iaşi; Păcatul, despărţire de Dumnezeu şi unire cu demonii, Editura Sfântul Mina, Iaşi; Meditaţii la Psalmi. Vol. I, Editura Sfântul Mina, Iaşi; Meditaţii la Psalmi. Vol. II. Catisma a II-a,  Editura Sfântul Mina, Iaşi etc.

Studiile elaborate și publicate de Sfinția Sa pot fi grupate în următoarele teme de cercetare:

Studii de specialitate, privind aprofundarea unor aspecte legate de disciplina de interes – Studiul Vechiului Testament și limba ebraică: Poezia religioasă în Vechiul Testament; Învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament; Sensul expresiei „Yom-Yahwe – Ziua Domnului” la profeţii Vechiului Testament; Valoarea religios-morală a jertfelor Vechiului Testament; Sensul noţiunii de dreptate după cărţile istorice şi profetice ale Vechiului Testament; Activitatea profetică după proorocul Miheia; Despre mesajul păcii oglindit în cărţile Vechiului Testament; Dreapta învăţătură în privinţa unor texte scripturistice greşit interpretate; Chemarea la profeţie a lui Isaia ; Combaterea corupţiei morale de către profeţii Vechiului Testament;  Vorbirea în pilde în cărţile Sfintei Scripturi ; Familia şi importanţa ei în perioada Vechiului Testament ; Reconcilierea după cărţile Sfintei Scripturi ; Viziunea scripturistică asupra proprietăţii pământului ; Misiune şi slujire în viziunea profeţilor israeliţi ; Temeiuri scripturistice ale artei iconografice bizantine ; Temeiuri biblice ale reprezentării Sfintei Treimi şi a profeţilor în arta iconografică ; Sfânta Scriptură apără demnitatea umană de degradare; Sărbătoarea Hanuka şi importanţa ei teologică ; Personalitatea lui Moise şi valoarea poruncilor date prin el ; Antilogii scripturistice vechitestamentare ; Revelarea lucrării Duhului Sfânt în Vechiul Testament ; Paştile în Vechiul Testament ; Trăirea autentică a credinţei în viziunea biblică ; Revelarea Tatălui ca Proniator după Sfânta Scriptură ; Etica socială la profeţii Amos şi Isaia ; Revelarea lucrării Duhului Sfânt în Vechiul Testament ; Prefigurări ale jertfei Mielului Iisus Hristos în Vechiul Testament ; La foi dans survivance de l’âme selon les Livres de l’Ancien Testament ; Semnificaţia pâinii şi a vinului în cărţile Vechiului Testament ; Revelarea Sfintei Treimi în cărţile Primului Testament ; Biblia ni-L descoperă pe Dumnezeu ca iubire ; Spaţiul geografic al revelaţiei divine vechitestamentare ; Sfânta Scriptură a Vechiului Testament în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur, reflectată în Omiliile după Matei ; The classical and modern chronology to prophet Daniel; Templul din Ierusalim factor de  unitate naţională şi religioasă ; Apocalipsele vechitestamentare şi apocrife-studiu comparativ ; Marele Sinedriu şi rolul său în păstrarea credinţei monoteiste ; Este totuşi Septuaginta inspirată? (Studiu exegetico-critic între textul masoretic şi cel egiptean la cartea Facerea) ; Valenţele formative ale psalmilor davidici în cult şi cultură ; Traducerea Bibliei între responsabilitate şi misiune ; Valenţele teologice ale tetragramei divine după Biblie ; Names’ Valence According to the Bible- Jesus’ Names before and after the Incarnation; Moses second experience with Divine; Valoarea Tradiţiei din perspectiva Primului Testament şi a gândirii iudaice; Observaţii critice cu privire la traducerea Bibliei de la 1688; Importanţa familiei în Vechiul Testament; The Bible on Faith; Jesus’ Brothers; The Sabbath - Respite in God; Biblical and Patristic Basis of Orthodox Monachism; Sensul suferinţei din perspectiva Sfintei Scripturi - cale de mântuire pentru cel credincios; The Sense and value of life în Christian and Judaic thinking; The Formative Value of the Davidic Psalms in Cult and Culture; The classical and modern chronology referring to prophet Daniel; The Sense and value of Life in the Christian and Judaic thinking; La Sainteté de  Dieu et la sainteté des hommes d’apres les Saintes Ecritures ; Traducerea Bibliei: un exerciţiu hermeneutic responsabil ; Educaţia – preocupare constantă a autorilor biblici ; Ermeneutica si exegeza la Sfinții Capadocieni; Hermeneutică şi exegeză la Sfinţii Capadocieni; De ce hermeneutică şi exegeză la Sfinţii Capadocieni; Deşertăciunea vieţii după Cartea Ecclesiast;

Prezentarea și analizarea unor teme noutestamentare: Iubirea aproapelui după Epistola I sobornicească a Sfântului Apostol Ioan;  Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut.

Aspecte fundamentale ale vieții duhovnicești creștine: Botezul şi viaţa în Hristos; Cultul divin particular; Cred şi într-unul Duh Sfânt, Domn de viaţă Făcătorul; Taina Sfintei Spovedanii; Rugăciunea-audienţă divină ; Sfinţenia lui Dumnezeu si sfinţenia oamenilor ; Progresul duhovnicesc - chezăşie a adevăratei slujiri preoţeşti ; Cele şapte păcate capitale condamnate de Biblie ; Semnificaţia fecioriei şi a maternităţii în gândirea iudaică şi creştină – Preacinstirea Sfintei Fecioare Maria ; Concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur despre post şi înfrânare ; Postul şi abstinenţa în concepţia Sf. Ioan Gură de Aur; Valoarea spirituală a postului după Biblie; Învăţătura spirituală a stareţului Paisie. Radiografia (descrierea unei obşti, traducere din limba italiană după Pr. Elia Citterio ; Prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt în lume şi în Biserică; Ce ne spune Biblia despre credință?; Extazul şi iluminarea – căi ale experienţei omului cu divinul.         

Aspecte practice ale vieții religioase: Despre înmormântare, rugăciunile pentru cei adormiţi...; Învăţătura Bisericii Ortodoxe despre Sfintele Taine şi Ierurgii; Metode folosite de secte în acţiunea lor prozeletistă; Cinstirea Maicii Domnului; Despre rolul familiei preotului în pastoraţie; Progresul duhovnicesc, chezăşia adevăratei slujiri preoţeşti; Cartea de religie pentru clasele primare, de mitropolitul Irineu Mihălcescu, revizuită şi îmbunătăţită împreună cu pr. prof.  Alexe Buzerea, Editura „Candela” ; Educaţia teologică – mărturie şi slujire în lumea de azi ; Sfinţii Arhangheli şi slujirea lor după Sfânta Scriptură ; Cuvântul Scripturii în faţa imoralităţii: pruncucidere, divorţ, abandonul de copii, divorţul, drogurile şi homosexualitatea ; Sfânta Scriptură combate imoralitatea ; Locul Bibliei în Biserică ; Fundamentarea biblică a rugăciunilor pentru cei morţi; Temeiuri biblice vechitestamentare privind actul filantropic ; Calamităţile naturale – manifestări teofanice, avertismente divine sau semne ale timpului ?; Receptarea vizuală a revelaţiei divine ; Atitudinea Bisericii faţă de problemele sociale actuale; integrare, globalizare, ateism, secularizare, trafic de persoane – o mare provocare pentru Biserică şi societate la început de mileniu III; Protejarea claselor defavorizate. Grija faţă de bătrâni; Fundamentarea biblică a drepturilor omului; Biserica, şcoala şi familia-factori determinanţi în educarea tinerei generaţii; Protecting the Unfavoured – Care for the Elders; Temeiurile biblice vechitestamntare privind actul filantropic; The Biblical Fundamentation of Sociale Assistance in the Globalisation Era; Drepturile omului din perspectivă biblică; Mărturie şi martiraj – dovezi ale credinţei şi iubirii lui Hristos; Contribuţia Bisericii, a şcolii şi a familiei la formarea religios-morală a tinerei generaţii.

Cronici ale unor evenimente și manifestări teologice naționale și internaționale: A VII-a Adunare Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor ; Cea de-a doua Conferinţă Internaţională de Exegeză Biblică etc.           

Importanța contribuției sale este recunoscută prin referințele bogate asupra acesteia, din lucrări enciclopedice și dicționare, precum: Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu, Dicţionarul Teologilor Români; Ghid bibliografic noutestamentar, publicat la Cluj, în anul 2005; Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti, EIBMBOR, Bucureşti, 2010, p. 573-574; precum și în numeroasele citări ale operei sale.

Contribuția teologică a Sfinției Sale a fost confirmată prin primirea celor mai înalte distincții bisericești: iconom stavrofor – iunie 1982; Crucea patriarhală ecumenică oferită de către Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic – iunie, 1996, Iaşi; Meritul „Dumitru Stăniloae”, oferit de IPS Mitropolit Daniel, Iaşi, 1994; Crucea Moldavă oferită de PF Daniel, Patriarhul BOR, Iaşi, 2007; „Diplomă de onoare” şi „Distincţia de nota 10” – oferită de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” pentru activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică, 7 mai 2010.

Spirit enciclopedic, cunoscător al mai multor limbi vechi și moderne, Părintele Profesor Petre Semen se remarcă a fi un intelectual de marcă al teologiei și vieții culturale contemporane. Înzestrat cu o cultură largă, ce include domenii dintre cele mai variate, Părintele Petre Semen se vădește a fi nu doar un „profesor” de Teologie, în cea mai înaltă și exigentă semnificație a termenului, ci și un sacerdot de profundă spiritualitate, fiind apreciat, în mediul intelectual ieșean, pentru slujirea sa plină de simțire duhovnicească și prin predica sa de excepție şi impactul ei deosebit în contextul moral și spiritual actual.

În personalitatea sa se îmbină, în modul cel mai fericit, vastitatea cunoștințelor unui eminent dascăl de teologie, cu profunzimea convingerilor sale morale; cultura înaltă și spiritualitatea profundă; înțelepciunea și discernământul spiritual, cu smerenia adâncă; umorul şi delicatețea sufletească; intelectualul de cea mai înaltă cultură, cu omul de mare noblețe spirituală și autentică valoare morală.

Prin toate aceste calități intelectual-științifice și moral-duhovnicești, Sfinția Sa se vădește a fi, cu adevărat, o persoană providențială și revărsând binecuvântare, un om hărăzit ce adaugă plus de valoare și dă sens profund sens vieții noastre, oferindu-ne un model sublim de vocație dezvoltată prin muncă asiduă, moralitate și integritate.

În fața unei asemenea personalități accentuate și a operei sale bogate și de valoare, suntem datori să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru darul pe care ni l-a oferit în persoana Sfinției Sale, pentru „talanții” pe care i-a sădit în mintea şi în sufletului său; să îi mulțumim Părintelui Profesor Petre Semen pentru modul magistral în care și-a înțeles și își împlinește chemarea încredințată, rugându-L, totodată, pe Cerescul Părinte să îi dăruiască Părintelui Profesor, la împlinirea vârstei de 70 de ani, sănătate, pentru a ne oferi acelaşi vrednic de urmat exemplu de viaţă frumoasă şi înaltă, de slujire a lui Dumnezeu şi a învăţământului universitar românesc, a Bisericii şi a aproapelui.

Întreg corpul profesoral al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, generaţiile de studenţi, masteranzi, doctoranzi şi doctori în Teologie pe care Sfinţia Sa i-a format, academic şi moral, precum şi toţi cei care îl iubesc şi preţuiesc îi adresează, cu profundă recunoştinţă şi gratitudine, frumoasa urare: Întru mulți, sănătoși și fericiți ani!

Citește despre: