Rugăciune pentru copiii ce învaţă cu greutate, către Domnul lisus Hristos

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce le-ai sălăşluit în inimile cele curate ale celor doisprezece Apostoli prin harul Preasfântului Duh, Care S-a pogorât in chipul limbilor de foc şi a deschis gurile lor de au început a grăi în alte limbi, Însuți, Doamne, lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, trimite acelaşi Duh Sfânt al Tău peste acest copil (numele), şi sădeşte în urechile inimii lui Sfânta Scriptură, cea insuflată de Tine prin puterea Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.