Rugăciunea nașilor pentru finii de cununie

Dumnezeule Atotputernic şi Atoateţiitor, rugămu-ne Ţie pentru robii Tăi [N], pe care unul altuia i-ai hărăzit, aşezându-i sub puterea Tainei Tale şi cu înger păzitor încununându-i, să-i desăvârşeşti întru iubire şi să-i învredniceşti de copii sănătoşi şi de casă îmbelşugată. Iar pe noi, nevrednicii, să ne luminezi şi să ne întăreşti spre a le sta alături după cuviinţă, cu rugăciune şi cu bun sfat, ca nişte mărturisitori şi împlinitori statornici ai voii Tale celei dumnezeieşti şi ai sfintelor Tale rânduieli, şi ca nişte părinţi sufleteşti, părtaşi la împlinirea sfântă a acestei familii. Dăruieşte lor şi nouă, Doamne, ca, în tot timpul, într-un duh întâlnindu-ne, pe Tine să Te preamărim, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.