Schitul „Buna Vestire” (al Mănăstirii Xenofont) – Athos

Locuri de pelerinaj

Schitul „Buna Vestire” (al Mănăstirii Xenofont) – Athos

  • Schitul „Buna Vestire” al Mănăstirii Xenofont
   Schitul „Buna Vestire” (al Mănăstirii Xenofont) – Athos / Foto: pr. Silviu Cluci

   Schitul „Buna Vestire” (al Mănăstirii Xenofont) – Athos / Foto: pr. Silviu Cluci

  • Schitul „Buna Vestire” al Mănăstirii Xenofont
   Schitul „Buna Vestire” (al Mănăstirii Xenofont) – Athos / Foto: pr. Silviu Cluci

   Schitul „Buna Vestire” (al Mănăstirii Xenofont) – Athos / Foto: pr. Silviu Cluci

  • Schitul „Buna Vestire” al Mănăstirii Xenofont
   Schitul „Buna Vestire” (al Mănăstirii Xenofont) – Athos / Foto: pr. Silviu Cluci

   Schitul „Buna Vestire” (al Mănăstirii Xenofont) – Athos / Foto: pr. Silviu Cluci

Schitul „Buna Vestire” este aşezat la est de Mănăstirea Xenofont, pe valea Bouranda. Aşezământul a fost întemeiat în anul 1755 de către ieromonahul Silvestru şi monahii Efrem şi Agapie.

Kiriakonul schitului a fost construit în 1755. La început cuprindea numai naosul, dar în 1902 a fost adăugat un pronaos, care are în părţile laterale Paraclisele Sfântului Gheorghe (înspre miazănoapte) şi al Sfântului Nicolae (înspre miazăzi).

În Kiriakonul schitului se păstrează o bucăţică din lemnul Sfintei Cruci, Moaşte ale Sfinţilor Ambrozie al Mediolanului, Marina, Iulian, ale Sfinţilor Doctori fără de Argint, sânge de la Sfântul Mare Mucenic Dimitrie.

În partea de miazăzi a Kiriakonului se înalţă clopotniţa (1896). Alături de Kiriakon se află biserica cimitirului (1805), închinată Sfântului Serafim, Episcop de Fanarion. În biblioteca schitului se păstrează 360 de manuscrise.

În perioada lui de înflorire, schitul avea 25 de chilii şi număra 80 de monahi. Astăzi sunt locuite numai cinci chilii. Aici a trăit pentru o vreme, înainte de a merge la Schitul Mănăstirii Iviron, Sfântul Noul Mucenic Acachie (†1815, Constantinopol).

Astăzi la schit vieţuiesc zece monahi greci cu viaţă idioritmică, monahi ce se îndeletnicesc cu grădinăritul şi producerea de tămâie.

(Foto) Popas duhovnicesc la Schitul „Buna Vestire” (al Mănăstirii Xenofont) – Athos