Schitul Cutlumuș – Pelerinajul părintelui Cleopa la Athos

Locuri de pelerinaj

Schitul Cutlumuș – Pelerinajul părintelui Cleopa la Athos

    • Schitul Cutlumuș – Pelerinajul părintelui Cleopa la Athos
      Foto: pr. Silviu Cluci

      Foto: pr. Silviu Cluci

După tradiţie, în acest loc a luat fiinţă primul schit românesc, în a doua jumă­tate a secolului XIV.

În jurul capitalei athonite se află, pe lângă Mănăs­tirea Cutlumuş, două schituri. Schitul Sarai, numit şi „Sfântul Apostol Andrei", la un kilometru vest de Kareia, şi Schitul Cutlumuş din apropiere.

Schitul Cutlumuş, cu hramul „Sfântul Mucenic Pantelimon", este un schit idioritmic grecesc cu 23 de chilii şi 16 paraclise, fondat în secolul XVIII de un vestit duhovnic, ieromonahul Haralambie. Acest mare sihastru s-a nevoit în schit 60 de ani şi a adunat în jurul său peste 30 de ucenici.

În prezent se nevoiesc în Schitul Cutlumuş aproape 20 de călugări iubitori de linişte şi rugăciune. La bise­rica centrală se adună, ca de obicei, numai în Duminici şi sărbători, când fac priveghere de toată noaptea şi săvârşesc Sfânta Liturghie. După ce primesc Trupul şi Sângele Domnului, se retrag la chiliile lor.

Schitul are o mică bibliotecă cu 40 manuscrise şi câteva sute de cărţi bisericeşti. După tradiţie, în acest loc a luat fiinţă primul schit românesc, în a doua jumă­tate a secolului XIV, sub vestitul egumen Hariton de la Cutlumuş.

(Protosinghel Ioanichie Bălan, Pelerinaj la Locurile Sfinte, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1992, pp. 425-426)

Citește despre: