Sfântul Cuvios Teofan Mărturisitorul

Sfântul Cuvios Teofan Mărturisitorul

Sfântul Cuvios Teofan Mărturisitorul

12 Martie

Sfântul Cuvios Teofan Mărturisitorul se mai numește Singrianul, deoarece Singriana a fost locul nașterii sale. El era rudă a împăratului Leon Isaurul și a fiului acestuia, Copronimul. El era înconjurat de splendoarea și bogăția rasei lui imperiale. Dar toate acestea nu au mai avut pentru Teofan nici o valoare de îndată ce Hristos S-a făcut stăpân peste inima lui. El multă vreme s-a împotrivit căsătoriei, dar când în cele din urmă a fost silit la aceasta, el a reușit să o convingă pe mireasa lui să viețuiască împreună cu el ca frate și soră. Imediat după moartea părinților lui, atât el cât și soția lui au intrat fiecare în câte o mânăstire. Mânăstirea în care a intrat Sfântul Teofan se afla în Munții Singrianiei din provincia Cizicului. Teofan cel odată bogat și slăvit a trăit în...

+  vezi mai mult

Sfântul Cuvios Teofan Mărturisitorul se mai numește Singrianul, deoarece Singriana a fost locul nașterii sale. El era rudă a împăratului Leon Isaurul și a fiului acestuia, Copronimul. El era înconjurat de splendoarea și bogăția rasei lui imperiale. Dar toate acestea nu au mai avut pentru Teofan nici o valoare de îndată ce Hristos S-a făcut stăpân peste inima lui. El multă vreme s-a împotrivit căsătoriei, dar când în cele din urmă a fost silit la aceasta, el a reușit să o convingă pe mireasa lui să viețuiască împreună cu el ca frate și soră. Imediat după moartea părinților lui, atât el cât și soția lui au intrat fiecare în câte o mânăstire. Mânăstirea în care a intrat Sfântul Teofan se afla în Munții Singrianiei din provincia Cizicului. Teofan cel odată bogat și slăvit a trăit în mănăstire ca unul din frații cei mai de pe urmă, în desăvârșită sărăcie. Toți se uimeau de schimbarea lui. Cunoscut fiind pentru viața lui cea îmbunătățită, pentru credința lui cea tare și pentru înțelepciunea lui, el a fost chemat la Sinodul al Șaptelea Ecumenic (de la Niceea, din anul 783 d. Hr.), care a întărit cinstirea sfintelor icoane. Pentru marea lui curăție și feciorelnicie Dumnezeu i- a dăruit harul facerii de minuni, prin care vindeca toate bolile, și mai cu seamă toate formele de nebunie. El se ruga lui Dumnezeu pentru toți bolnavii și năpăstuiții, și cu rugăciunile lui le ajuta hotărâtor. Doar când el însuși s-a îmbolnăvit, și a rămas bolnav pentru o vreme, nu a voit să se roage pentru redobândirea sănătății lui, ci a suferit boala cu recunoștință. Când erezia iconoclastă a izbucnit iar sub împăratul Leon Armeanul, Sfântul Teofan a fost adus la Constantinopol și aruncat în temniță, unde a zăcut timp de doi ani în lipsuri, suferință și umilințe. Apoi împăratul l-a surghiunit în insula Samotracia, lucru pe care îl prorocise mai înainte cu duhul și despre care vorbise temnicerilor lui. După sosirea lui la Samotracia el a mai trăit douăzeci și trei de zile și s-a înfățișat înaintea Domnului și Făcătorului său, ca să primească dela El binemeritata cunună a biruinței.

-  vezi mai puțin
  • Viața Sfântului Cuvios Teofan Mărturisitorul

    Fiind dus în surghiun în insula Samotraciei, Cuviosul Teofan a trăit numai douăzeci și trei de zile, iar apoi a trecut din izgonirea cea pământească la pomenirea cea cerească, împodobindu-se cu cununa cea de mărturisitor al pătimirii.

Calendar ortodox
14 Iunie