Sihăstria „Sfinţii Trei Ierarhi” – Vigla

Locuri de pelerinaj

Sihăstria „Sfinţii Trei Ierarhi” – Vigla

    • Sihăstria „Sfinţii Trei Ierarhi” – Vigla
      Foto: Silviu Cluci

      Foto: Silviu Cluci

Aşezată în partea de jos a pustiei Vigla, nu departe de arsanaua Schitului Prodromu, Sihăstria „Sfinţii Trei Ierarhi” este, poate, cel mai ascuns aşezământ al Viglei.

La începutul secolului XX, la această colibă a trăit ieromonahul Iacov Vigliotul (1872-1955), de loc din Himara, din nordul Epirului. După ce a mers mai întâi la schitul vatopedin „Sfântul Dumitru”, s-a mutat la Vigla, în Sihăstria „Sfinţii Trei Ierarhi”, care pe atunci era fără biserică. Cu eforturi susţinute, aducând materiale de construcţie de departe, cuviosul a reuşit să construiască Paraclisul „Sfinţii Trei Ierarhi”.

Părintele Iacov era cu voia sa foarte sărac. Coliba lui era o chilie mică. În loc de aşternut, el avea ceva asemănător unei grămezi de paie. Mai avea încă una, pentru un eventual vizitator. Acolo se odihnea, învelindu-se cu pelerina sa. Pentru cel care venea să înnopteze la el, avea păstrată o pătură veche. Mâncarea sa zilnică consta în câteva verdeţuri, cu un biscuit pisat. Mai înainte de masă, gusta şi nişte măsline. Aceeaşi mâncare o avea şi pentru străini. În fiecare dimineaţă, el lega grămada de paie şi o punea în colţul ei.

După trecerea la Domnul a cuviosului Iacov, sihăstria a fost preluată de părintele Atanasie. El a încercat să refacă coliba ruinată, însă a fost împiedicat de către autorităţi pentru că nu avea autorizaţie de restaurare. Mai târziu, părintele Atanasie s-a mutat la Katunakia.

Astăzi, Sihăstria „Sfinţii Trei Ierarhi” este locuită şi a fost refăcută de curând.

(Foto) Pustia Vigla – loc de nevoiţă din Grădina Maicii Domnului