Vameșul Zaheu – model de pocăință și îndreptare

Reflecții

Vameșul Zaheu – model de pocăință și îndreptare

    • Vameșul Zaheu – model de pocăință și îndreptare
      Foto: Bogdan Zamfirescu

      Foto: Bogdan Zamfirescu

Pericopa evanghelică care se citește în cadrul Sfintei Liturghii, în duminica a 32-a după Rusalii, consemnată de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca (cf. 19, 1-10), ne pune înainte schimbarea radicală care se va petrece cu Zaheu vameșul, în urma întâlnirii lui cu Mântuitorul Iisus Hristos.

Această schimbare radicală a avut loc atunci când Hristos trecea prin Ierihon, iar Zaheu, se urca într-un sicomor, pentru că era mic de statură și nu putea să Îl vadă pe Iisus. Sfântul Chiril al Alexandriei, pe care l-am sărbătorit pe data de 18 ianuarie, menționează faptul că Zaheu nu putea să îl vadă pe Mântuitorul, nu pentru că era mic de statură, ci și din cauză că era mic și din punct de vedere duhovnicesc.

Hristos, fiind Dumnezeu adevărat și Om adevărat îl observă pe Zaheu și îi spune: „Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casă ta”. Întâlnirea cu Hristos îl va schimba radical pentru că îl va face să mărturisească: „Iată, jumătate din averea mea o dau săracilor și, dacă am năpăstuit cu ceva, întorc împătrit”. Știm prea bine faptul că, în vechime, vameșii, erau asupritori cu poporul, săvârșeau multe abuzuri și, din acest motiv, erau disprețuiți de oameni.

Observăm faptul că pe Zaheu averea sa nu l-a ținut departe de Dumnezeu și nu a fost un obstacol în calea mântuirii: „astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia (...) pentru că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut” (cf. Luca 19, 9-10). Pocăința acestuia este o schimbare de atitudine și, după cum am văzut, devine o schimbare de viață.

Să nu uităm că fiecare schimbare în viața noastră nu poate fi realizată fără a-L întâlni pe Dumnezeu, fără a păși în biserică, fără a ne spovedi și a primi dezlegare de păcate, pentru ca să punem începutul cel bun, întocmai ca Zaheu. Trebuie să ne ridicăm la înălțimea sicomorului, având privirea îndreptată în sus, spre Dumnezeu.

Cu adevărat, în Zaheu a avut loc o schimbare totală. Astfel, după Înălțarea Mântuitorului la Cer, Zaheu l-a însoţit pe Sfântul Apostol Petru în călătoriile sale, fiind numit episcop în Cezareea Palestinei. Este prăznuit la data de 20 aprilie și, după tradiție, pe locul unde a fost casa lui Zaheu, în care a cinat Mântuitorul și unde s-a produs convertirea acestuia, s-a construit o biserică coptă ortodoxă.

Acum, înainte de perioada Triodului, să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne dea gândul cel bun al pocăinței, al schimbării pentru fiecare dintre noi, din vameș, în propovăduitor al Evangheliei!

Citește despre: