Dar ce lucru mare a făcut tâlharul, ca după ce a fost răstignit pe Cruce să dobândească raiul?

Să nu trecem cu ușurință pe lângă tâlharul acesta. Nici să ne rușinăm să ne fie învățător, de care nici Stăpânul nostru nu S-a rușinat să-l  ia pe el în rai.

Dar ce lucru mare a făcut tâlharul, ca după ce a fost răstignit pe Cruce să dobândească raiul?

Vrei să-ți spun pe scurt bărbăția lui? Ascultă. Când Petru Îl tăgăduia jos, atunci tâlharul Îl mărturisea sus. Nu spun asta ca să învinuiesc pe Petru, Doamne ferește! Ci pentru că vreau să arăt marele suflet al tâlharului. Ucenicul n-a îndurat amenințarea unei fețe de rând, iar tâlharul, deși vedea oameni mulți stând împrejur, strigând, hulind și batjocorind, totuși nu i-a luat în seamă, și nici nu s-a uitat la păruta nimicnicie a Celui Răstignit; cu ochii credinței a trecut peste toate, a lăsat la o parte pierderile cele pline de umilință, a recunoscut pe Stăpânul cerurilor și, căzând înaintea Lui, I-a zis: Pomenește-mă Doamne, când vei veni întru Împărăția Ta (Luca 23, 42).

Să nu trecem cu ușurință pe lângă tâlharul acesta. Nici să ne rușinăm să ne fie învățător, de care nici Stăpânul nostru nu S-a rușinat să-l  ia pe el în rai. Să nu ne rușinăm să ne fie învățător un om care s-a arătat vrednic de viețuirea cea din ceruri înainte de toți oamenii. Dimpotrivă să cercetăm cu de-amănuntul fiecare faptă a lui, ca să cunoaștem puterea Crucii.

Domnul n-a spus tâlharului, ca lui Petru: Vino după Mine și te voi face pescar de oameni (Matei 4, 19), nici nu i-a spus precum celor doisprezece: Veți ședea pe douăsprezece tronuri, judecând pe cele douăsprezece seminții ale lui Israel (Matei 19, 28), dar, mai bine spus, nu l-a învrednicit deloc cu vreun cuvânt; nu i-a arătat o minune; nu i-a grăit un cuvânt  despre Împărăția cerurilor, nici despre iad; tâlharul nu L-a văzut înviind morții, nici izgonind draci și n-a văzut cum marea ascultă de El. Cu toate acestea L-a mărturisit. L-a mărturisit, cu toate că celălalt tâlhar, Îl hulea (Luca 23, 39). Căci celălalt tâlhar Îl hulea. 

Ai văzut tâlhar și tâlhar? Amândoi pe cruce, amândoi dintr-o viață de tâlhar, amândoi dintr-o viață plină de răutăți, dar nu amândoi cu același sfârșit. Unul a moștenit Împărăția, celălalt a fost trimis in iad.

(Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia I la Cruce și la tâlhar, în vol. Predici la sărbători împărătești și cuvântări de laudă la sfinți, pp. 90-91)

De la același autor

Ultimele din categorie