(Video) Cum arată icoana Sfinților Trei Ierarhi din vremea lui Vasile Lupu

Iconografie

(Video) Cum arată icoana Sfinților Trei Ierarhi din vremea lui Vasile Lupu

Din vechea catapeteasmă dăruită Mănăstirii Sfinților Trei Ierarhi de către Voievodul Vasile Lupu al Moldovei se mai păstrează astăzi doar icoana hramului.