Vorbirea cu rândunelele şi rugăciunea din scorbură

Cuvinte duhovnicești

Vorbirea cu rândunelele şi rugăciunea din scorbură

    • Vorbirea cu rândunelele şi rugăciunea din scorbură
      Vorbirea cu rândunelele şi rugăciunea din scorbură

      Vorbirea cu rândunelele şi rugăciunea din scorbură

La dreapta şi la stânga erau copaci mari şi mici, mulţi dintre ei plantaţi de el însuşi cu mulţi ani înainte. Inima i s-a deschis cu totul atunci când a văzut rândunelele. Concert în deplină armonie!

Prin fereastra chiliei sale vedea spre sud-est o părticică de natură, dar aceasta nu ajungea. De aceea a coborât scările şi a intrat în biserică, unde s-a închinat la icoane. A ieşit prin poarta de miazăzi a mănăstirii. La dreapta şi la stânga erau copaci mari şi mici, mulţi dintre ei plantaţi de el însuşi cu mulţi ani înainte. Inima i s-a deschis cu totul atunci când a văzut rândunelele. Concert în deplină armonie! Toate acestea l-au emoţionat atât de mult încât, ridicându-şi ochii spre platani, s-a lăsat cucerit de concert şi fără să-şi dea seama a strigat cu voce tare:

- Păsărelele mele iubite, şi voi slavosloviţi pe Dumnezeu, numai noi nu-L slăvim!...

La puţini metri, înainte de pârâu, în partea stângă era un platan. Un platan uriaş care avea în partea de jos o scorbură mare. Stareţul s-a apropiat de el, a privit înapoi, şi nevăzând pe nimeni, s-a prins cu grijă de trunchi şi a sărit înăuntru. S-a întors spre răsărit, a îngenuncheat şi a început rugăciunea. Atunci au dispărut florile, copacii, păsărelele...

(Stelian Papadopulos, Fericitul Iacov Ţalikis, Stareţul Mănăstirii Cuviosului David „Bătrânul”, Editura Evanghelismos, București, 2004, pp. 192-193)