Ai grijă de echilibrul tău sufletesc!

Cuvinte duhovnicești

Ai grijă de echilibrul tău sufletesc!

    • leagăne
      Ai grijă de echilibrul tău sufletesc!

      Ai grijă de echilibrul tău sufletesc!

Sănătatea sufletească depinde de armonia, relația și echilibrul sentimentului, voinței și minții.

Partea mânioasă a sufletului o înfrânăm prin iubire, partea doritoare o îmblânzim prin înfrânare, iar părții raționale îi dăm aripi prin rugăciune.

Astfel, lumina minții nu va orbi niciodată. Conform învățăturii ortodoxe, sufletul este alcătuit din trei părți:

a) partea psihică (sentimentul), ale cărei păcate sunt ura, invidia, nemilostivirea

b) partea doritoare (voința), ale cărei păcate sunt iubirea de arginți, îmbuibarea pântecelui, și toate poftele trupești

c) partea rațională (mintea), ale cărei păcate sunt necredința, erezia, hula, mândria.

Sănătatea sufletului depinde de armonia, relația și funcțiunea acestor trei părți.

Să-ți chinuiești trupul cu postirea și privegherea, și să te îndeletnicești neîncetat cu psalmodia și rugăciunea. Atunci va veni la tine sfințirea, înțelepciunea, și-ți vor aduce iubirea.

Nu-ți întina trupul cu fapte rușinoase, și nu-ți pângări sufletul cu cugete viclene! Atunci pacea lui Dumnezeu va veni înlăuntrul tău și-ți va aduce iubirea. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

(Glasul Sfinților Părinți, traducere de Părintele Victor Mihalache, Editura Egumenița, 2008, p. 301)