Ap. Romani 16, 17-24

Ap. Romani 16, 17-24

Fraților, vă îndemn să vă păziți de cei ce fac dezbinări și sminteli împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei, căci unii ca aceștia nu slujesc Domnului nostru Iisus Hristos, ci pântecelui lor, și, prin vorbele lor frumoase și măgulitoare, înșală inimile celor fără de răutate. Căci ascultarea voastră este cunoscută de toți. Mă bucur, deci, de voi și voiesc să fiți înțelepți spre bine și nevinovați la rău. Iar Dumnezeul păcii va zdrobi repede sub picioarele voastre pe satana. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi! Vă îmbrățișează Timotei, cel împreună-lucrător cu mine, și Luciu și Iason și Sosipatru, cei de un neam cu mine. Vă îmbrățișez în Domnul, eu, Tertius, care am scris epistola. Vă îmbrățișează Gaius, gazda mea și a toată Biserica. Vă îmbrățișează Erast, vistiernicul cetății, și fratele Cvartus. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin!

Acatistele lunii Iulie

Calendar ortodox
17 Iulie