Biserica Mântuitorului nostru Iisus Hristos – adevărată Împărăție a cerului pe pământ

În ea vine Duhul Sfânt și revarsă îmbelșugatele roade ale preasfântului har. În ea se dezvoltă dumnezeiasca dragoste față de Dumnezeu, desăvârșită dragoste și devotament către El, un dor neostoit de unire veșnică cu Dumnezeu.

Potrivit Sfântului Ioan Gură de Aur, Biserica „luptată fiind, biruiește, uneltindu-se împotriva ei, covârșește, insultată fiind, se face și mai strălucitoare. Primește răni și nu cade sub lovituri, este învăluită de valuri, dar nu se scufundă, este bătută de vifor, dar nu suferă naufragiu, luptă, dar nu este înfrântă, este lovită, dar nu biruită”.

Biserica Mântuitorului nostru Iisus Hristos este adevărată Împărăție a cerului pe pământ. În ea domnesc dragostea, bucuria, pacea. În ea, credința față de Dumnezeu, prin sentimentul religios, prin certitudinea lăuntrică a inimii, devine cunoaștere a lui Dumnezeu, cunoaștere a tainelor ascunse, cunoaștere a adevărului revelat. În ea, nădejdea este sigură și neclintită. În ea se înfăptuiește mântuirea. În ea vine Duhul Sfânt și revarsă îmbelșugatele roade ale preasfântului har. În ea se dezvoltă dumnezeiasca dragoste față de Dumnezeu, desăvârșită dragoste și devotament către El, un dor neostoit de unire veșnică cu Dumnezeu.

(Sfântul Nectarie de la Eghina, Studii despre Biserică, despre Tradiție, despre dumnezeieștile Taine și despre slujirea în Duh și adevăr, Traducere Laura Enache, Editura Doxologia, Iași, 2016, pp. 65-66)

De la același autor

Ultimele din categorie