Biserica „Sfântul Ioan Domnesc” din Piatra Neamţ

Biserica „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Piatra Neamţ, cunoscută sub numele de „Sfântul Ioan Domnesc”, este unul dintre cel mai bine păstrate monumente dintre ctitoriile Sfântului Voievod Ştefan cel Mare.

La Piatra-Neamţ, între anii 1468-1475, s-a construit Curtea Domnească a binecredinciosului voievod Ştefan cel Mare, care a avut rol administrativ al ţinutului Neamţ. Astăzi se mai păstrează câteva fragmente din zidul de incintă, situat la nord de clădirea Liceului „Petru Rareş” şi la sud de Biserica „Sfântul Ioan Domnesc”.

Pe acelaşi platou, în imediata apropiere a Curţii Domneşti, dar înconjurată de o incintă proprie, se află Biserica Domnească „Sfântul Ioan Botezătorul”, care a fost zidită de Sfântul Voievod Ştefan cel Mare între anii 1497-1498, după cum aflăm din pisania din stânga uşii de la intrare.

Arhitectura

Locaşul măsoară 25,9 metri în lungime, 8,1 metri în lăţime (în dreptul pronaosului) şi înălţimea măsurată până la streașină este de 11,3 metri. Împreună cu bisericile ştefaniene de la Borzeşti şi Războieni, „Sfântul Ioan Domnesc” se distinge prin structurarea interioară aparte, prin forma şi stilul rafinat ce se formează şi care se va numi stil moldovenesc.

În exterior, contrastul dintre sobrietatea zidurilor de piatră, vivacitatea coloristică a brâurilor de cărămizi şi discuri smălţuite, cu şiruri de ocniţe care se suprapun într-o simetrie deosebită, creează efecte policrome care încântă vederea.

Interiorul este împărţit în pronaos, naos şi altar. Nu se cunoaşte dacă biserica a fost împodobită cu frescă. Intervenţiile din 1799-1806 şi 1868-1873, care au prevăzut printre altele şi unele tencuieli interioare, au înlăturat orice indiciu şi orice posibilitate de a investiga în acest sens.

Turnul-clopotniţă

Conform pisaniei, turnul-clopotniţă al bisericii a fost construit la 1499, în timpul domniei Sfântului Voievod Ştefan cel Mare.

Funcţionând şi ca turn de strajă, locaţia sa a fost aleasă cu multă pricepere şi meşteşug, căci avea vedere luminoasă către întreaga luncă a Bistriţei, iar străjerii puteau cuprinde cu vederea şi valea pe care, spre răsărit, porneau drumurile ce duceau la Cetatea Neamţului şi la târgul Romanului, iar spre miazăzi, spre zona Bacăului.

În acest turn s-a nevoit, timp de 26 de ani, Moş Gheorghe Lazăr, cel mai cunoscut pelerin român – canonizat în data de 5 octombrie 2017, purtând de-acum înainte numele Sfântul Gheorghe Pelerinul.

Tezaurul

Vechea catapeteasmă nu se mai păstrează, iar cea actuală a fost montată cu prilejul lucrărilor din 1868-1873, fiind sculptată de „Gherasim monahul şi Tănase săpătorul”, şi zugrăvită de către pictorii Panaite Mavrodin şi C.V. Basarab, după modelul de la Agapia.

Din tezaurul bisericii s-a păstrat un Tetraevangheliar, aflat astăzi la Muzeul de Istorie al României. Scris la Putna în 1502 de către ieromonahul Spiridon, acest manuscris poartă menţiunea că a fost lucrat din porunca lui Ştefan cel Mare pentru „biserica sa cu hramul Sfântul Ioan, de la curţile sale de pe Bistriţa”, ridicându-se la valoarea unei adevărate opere de artă, prin ornamentaţia bogată şi miniaturile care înfrumuseţează textul. Un deosebit interes istoric prezintă şi noul Pomelnic, întocmit în 1792, care consemnează cele mai importante evenimente din existenţa acestei ctitorii voievodale.

Date de contact

Adresa: Biserica „Sfântul Ioan Domnesc”, Piața Curtea Domnească, Piatra Neamț, Judeţul Neamț

Site: sfioandomnesc.mmb.ro

(Foto) Biserica „Sfântul Ioan Domnesc” – ctitoria ştefaniană din Piatra Neamţ

De la același autor

Ultimele din categorie