Turnul clopotniţă al bisericii „Sfântul Ioan Domnesc” din Piatra Neamţ

În turnul clopotniţă al bisericii „Sfântul Ioan Domnesc” din Piatra Neamţ s-a nevoit, timp de 26 de ani, Sfântul Gheorghe Pelerinul.

Conform pisaniei, turnul clopotniţă al bisericii „Sfântul Ioan Domnesc” a fost construit  la 1499, în timpul domniei Sfântului Voievod Ştefan cel Mare. Funcţionând şi ca turn de strajă, locaţia sa a fost aleasă cu multă pricepere şi meşteşug, căci avea vedere luminoasă către întreaga luncă a Bistriţei, iar străjerii puteau cuprinde cu vederea şi valea pe care, spre răsărit, porneau drumurile ce duceau la Cetatea Neamţului şi la târgul Romanului, iar spre miazăzi, spre zona Bacăului.

Până la înălţimea de 7 metri, turnul are un plan pătrat ce se modifică apoi într-un octogon cu laturi inegale. O scară metalică exterioară asigură accesul la primul etaj, de unde se face legătura cu încăperile superioare, până la camera clopotelor.

Arhitectura originală a turnului a fost modificată între anii 1889-1890, când a fost realizat un foişor în partea superioară. Prin dispariţia firidelor de sub acoperiş, spaţiu creat a devenit camera ceasului.

Între anii 1890-1916, în turnul clopotniţă al bisericii „Sfântul Ioan Domnesc” din Piatra Neamţ s-a nevoit Sfântul Gheorghe Pelerinul (cunoscut în vremea sa ca Moşul Gheorghe Lazăr). Aici s-a ostenit singur, în post şi rugăciune. Vară şi iarnă, fără foc, fără pat, fără încălţăminte,  fără nimic pe cap, mâncând o dată-n zi, după apusul soarelui, dormind două ore pe noapte, în rest priveghind, a trăit din darul lui Dumnezeu şi din mila oamenilor.

Recent, turnul clopotniţă al Bisericii „Sfântul Ioan Domnesc” a fost reabilitat în cadrul proiectului „Restaurare şi punere în valoare a zonei istorice şi culturale Curtea Domnească din Piatra Neamţ”. După restaurare, parohia „Sfântul Ioan Domnesc” din Piatra Neamţ a încheiat cu  Complexul Muzeal Judeţean Neamţ un protocol de cedare în administrare şi folosinţă sub formă de comodat a turnului clopotniţă al bisericii parohiale.

De la același autor

Ultimele din categorie