Când mă rog pentru celălalt, trebuie să-l pomenesc cu iubire

Cuvinte duhovnicești

Când mă rog pentru celălalt, trebuie să-l pomenesc cu iubire

    • Când mă rog pentru celălalt, trebuie să-l pomenesc cu iubire
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Numai prin sensibilitatea jertfei și a milei pentru celălalt pătrund ca o mireasmă în spațiul divin, care este și el o mireasmă pătrunzătoare de iubire și milostivire.

Rugăciunea deplină pentru celălalt este cea însoțită de durerea ta pentru el sau jertfa ta prin darul faptei tale. Căci numai în această stare de jertfă intru la Dumnezeu împreună cu Hristos, de la Care am primit puterea jertfei Lui. Trebuie să mă topesc de iubirea și mila pentru celălalt în Dumnezeu și în celălalt, pentru a mă împărtăși de Dumnezeu, Care e milă și iubire.

Numai prin sensibilitatea jertfei și a milei pentru celălalt pătrund ca o mireasmă în spațiul divin, care este și el o mireasmă pătrunzătoare de iubire și milostivire.

În Ortodoxie se practică o formă de rugăciune permanentă, rugăciunea inimii sau a minții pe altarul inimii ori a sensibilității pline de iubire și de milă, în care se află Hristos cu iubirea și mila Sa.

(Părintele Dumitru StăniloaeRugăciunea lui Iisus și experiența Duhului Sfânt, Editura Deisis, Sibiu, 1995, p. 25)