Cântare de laudă la Sfântul Alexandru Nevsky

Rugăciuni

Cântare de laudă la Sfântul Alexandru Nevsky

O, atlete al lui Hristos, Sfinte Alexandre,

Prinţe al poporului şi robule al lui Hristos,

Tu pe pămînt domn ai fost poporului

Iar Celui Preaînalt supus,

Aceasta fost-a viaţa ta, Sfinte Alexandre!

La vederea fost-ai slăvit, dar smerit înlăuntru,

În afară avut-ai zbucium, dar înlăuntru pace;

Tu văzut-ai că lumea înşelătoare este

Iar înlăuntrul tău avut-ai adevărul.

Hristos a fost cununa acestui luptător,

Şi în războie, şi în părelnica pace.

În chinuri, Hristos a fost bucuria lui, în suferinţe,

Hristos a lui alinare,

În biruinţă, Hristos a fost biruinţa lui,

Iar în moarte El i-a fost învietorul!

Lui în ambele lumi Hristos i-a fost toate,

Scopul lui pe pămînt, ţinta lui în ceruri.

Evlaviosul ţar pildă a fost poporului lui,

Icoană de slujire lui Hristos Domnul.

O, Sfinte Alexandre, biruitorule de la Neva,

Ajută-ne şi nouă cu-ale tale rugăciuni!

Rugăciunile lunii Iulie

Calendar ortodox
12 Iulie

Rugăciuni către sfinții zilei