Ce simbolizează Sfântul Altar?

Taine, ierurgii, slujbele Bisericii

Ce simbolizează Sfântul Altar?

    • Sfântul Altar
      Ce simbolizează Sfântul Altar? / Foto: Bogdan Zamfirescu

      Ce simbolizează Sfântul Altar? / Foto: Bogdan Zamfirescu

Altarul este locul cel mai sfânt de pe pământ, unde locuieşte nevăzut Dumnezeu şi unde Se jertfeşte zilnic, în timpul Sfintei Liturghii, Domnul nostru Iisus Hristos.

Sfântul Altar este simbolul mistic al Împărăţiei Cerurilor, unde în chip nevăzut se află tronul Prea Sfintei Tremi, Maica Domnului cu toţi Sfinţii şi îngerii împreună cu slujitorii sfinţiţi ai Bisericii. Altarul este locul cel mai sfânt de pe pământ, unde locuieşte nevăzut Dumnezeu şi unde Se jertfeşte zilnic, în timpul Sfintei Liturghii, Domnul nostru Iisus Hristos.

Dacă naosul închipuieşte tainic lumea văzută, a credincioşilor, adică Biserica luptătoare de pe pământ, Altarul închipuieşte Cerul, adică Biserica biruitoare de sus, formată din îngeri şi din toți sfinţii, care se roagă pentru noi şi ne ajută să biruim ispitele diavolului şi să dobândim mântuirea sufletului.

(Protosinghelul Ioanichie Bălan, Călăuză Ortodoxă în Biserică, Editura Mănăstirea Sihăstria, 1991, p. 47)