Chilia Danieleilor din Sfântul Munte Athos

Locuri de pelerinaj

Chilia Danieleilor din Sfântul Munte Athos

  • Chilia Danieleilor din Sfântul Munte Athos
   Chilia Danieleilor din Sfântul Munte Athos / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Chilia Danieleilor din Sfântul Munte Athos / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Chilia Danieleilor din Sfântul Munte Athos
   Chilia Danieleilor din Sfântul Munte Athos / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Chilia Danieleilor din Sfântul Munte Athos / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Chilia Danieleilor din Sfântul Munte Athos
   Chilia Danieleilor din Sfântul Munte Athos / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Chilia Danieleilor din Sfântul Munte Athos / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Chilia Danieleilor din Sfântul Munte Athos
   Chilia Danieleilor din Sfântul Munte Athos / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Chilia Danieleilor din Sfântul Munte Athos / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Chilia Danieleilor din Sfântul Munte Athos
   Chilia Danieleilor din Sfântul Munte Athos / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Chilia Danieleilor din Sfântul Munte Athos / Foto: Pr. Silviu Cluci

Una din cele mai cunoscute chilii din sihăstria Katunakiei este chilia Danieleilor, unde se nevoiesc părinţi ce sunt buni cântăreţi şi iconari.

Această chilie închinată Bunei Vestiri a Maicii Domnului a fost ctitorită în anul 1875 de către Sfântul Cuvios Daniil Katunakiotul, iar paraclisul chiliei închinat „Tuturor Sfinţilor Athoniți” a fost sfinţit în 1903.

Originar din Smirna, Cuviosul Daniil Katunakiotul s-a nevoit timp de mai mulţi ani în mănăstiri mari din Sfântul Munte. După întemeierea chiliei de la Katunakia, Sfântul Daniil a întreţinut corespondenţe cu importante personalităţi duhovniceşti ale timpului său, precum Sfântul Nectarie din Eghina. Cuviosul Daniil a fost sprijinit şi încurajat de Sfântul Nectarie care a vizitat mica obşte în câteva rânduri şi a contribuit atât financiar, cât şi spiritual la dezvoltarea acesteia încă de la început. Pentru aceasta, Sfântul Nectarie din Eghina este trecut în rândul ctitorilor şi ocrotitorilor chiliei. Drept binecuvântare, chilia a primit un mic fragment din moaştele Sfântului Nectarie precum şi un fes ce a aparţinut sfântului.

După trecerea la Domnul a Cuviosului Daniil, chilia sa a primit numele „a Danieleilor”, adică a ucenicilor părintelui Daniel.

Cu timpul, Chilia Danieleilor a devenit o veritabilă şcoală athonită de iconografie. De asemenea, părinţii acestei chilii sunt renumiţi psalţi, fiind invitaţi adeseori pentru a cânta în strană dreaptă la hramurile marilor mănăstiri athonite.

(Foto) Chilia Danieleilor din pustia Sfântului Munte