Condacul Sfântului Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei

Condace

Condacul Sfântului Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei

Glasul 4

Arătatu-te-ai a fi adevărat pescar de oameni, căci aruncând mrejele bunei vestiri a Evangheliei, ai tras pe păgâni în Împărăţia lui Hristos, luminându-i cu botezul pe cei care zăceau în întunericul idolatriei şi făcându-i fii ai Dumnezeului Celui Viu. Pentru aceasta, te rugăm cu umilinţă şi cu stăruinţă, Sfinte Ierarhe Patrick părintele noastru: roagă-te pentru noi, care cinstim sfântă pomenirea ta.

Condacele lunii Aprilie

Calendar ortodox
23 Aprilie