Condacul Sfântului Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului

Condace

Condacul Sfântului Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului

Glasul 8

Apărătoare Doamnă...

De râvna cea Dumnezeiască fiind pus în mişcare şi lărgind gura Poruncilor celor adevăra­te, temeliile Bisericii după Lege le-ai aşezat; şi cuvinte preaînţelepte dând călugărilor celor ce se aflau acolo, te-ai arătat lumii preaînţelepte între patri­arhii Ierusalimului, Sfinte Ierarhe Sofronie. Prin care, îndreptându-ne, stri­găm ţie: bucură-te, lauda cea luminoasă a credincioşilor!

Condacele lunii Aprilie

Calendar ortodox
23 Aprilie