Condacul Sfântului Mucenic Sebastian şi al celor împreună cu dânsul

Condace

Condacul Sfântului Mucenic Sebastian şi al celor împreună cu dânsul

Glasul 4

Cel Ce Te-ai Înălţat...

 

Cu roşeala sângiurilor tale vopsindu-ţi haina pătimirii, te-ai îmbrăcat ca şi cu o porfiră, Prealăudate Sebastian. Pentru aceasta te-ai şi sălăşluit împreună cu Hristos întru Împă­răţia cea de sus şi fără de sfârşit, împreună cu cei ce au pătimit cu tine şi au primit cununi, înţelepte. Cu care împreună dăn­ţuind, pomeneşte-ne totddeauna şi pe noi.

Condacele lunii Iunie

Calendar ortodox
22 Iunie

(Sâmbata morților – Moșii de vară)