Condacul Sfântului Proroc Avacum

Condace

Condacul Sfântului Proroc Avacum

Glasul 4

Degrabă ne întâmpină...

De Dumnezeu grăitorule Avacum, văzut-ai pe sfinţii uce­nici ca pe nişte cai, tulburând vădit marea necunoştinţei şi înecând înşelăciunea cu dog­mele dreptei cinstiri de Dum­nezeu. Pentru aceasta ca pe un adevărat proroc te lăudăm, cerându-ţi a te ruga Domnului să ne miluiască pe noi.

Condacele lunii Martie

Calendar ortodox
1 March

(Harți)