Condacul Sfântului Sfinţit Mucenic Vasile, preotul din Ancira

Condace

Condacul Sfântului Sfinţit Mucenic Vasile, preotul din Ancira

Glasul 8

Apărătoare Doamnă...

Săvârşind petrecerea cea după Lege, ai păzit credinţa, Sfinţite Mucenice Vasile. Pentru aceasta, te-ai învrednicit cu­nunilor muceniciei şi stâlp neclintit te-ai arătat Bisericii, mărturisind pe Fiul Cel fără de început cu Tatăl şi cu Duhul, Treimea Cea Nedespărţită, pe Care roag-O să ne mântuiască din nevoi, pe noi, cei ce te cinştim pe tine, ca să strigăm ţie: bucură-te, Sfinte Vasile, de Dum­nezeu înţelepţite!

Condacele lunii Aprilie

Calendar ortodox
24 Aprilie