Condacul Sfântului Vladimir, Luminătorul Rusiei

Condace

Condacul Sfântului Vladimir, Luminătorul Rusiei

Glas 8

Asemănatu-te-ai marelui Apostol Pavel întru căruntețe, întru tot slăvite Vladimire, că toată osârdia cea pentru idoli, ca pe niște socoteli copilărești lăsând, ca un bărbat desăvârșit te-ai împodobit, cu porfira dumnezeiescului botez; și acum, stând cu veselie înaintea Stăpânului Hristos, roagă-te să se mântuiască începătorii stăpânirii noastre și mulțimea celor ce se stăpânesc.

Condacele lunii Aprilie

Calendar ortodox
24 Aprilie