Cum urmăm Maicii Domnului?

Dumnezeiescul dor să ardă în voi ca, pe de o parte, să ardă pofta trupească cea veche, şi pe de alta, să lumineze, să aprindă în voi dumnezeiescul dor de a lua chip în voi Hristos.

Aşa a cugetat Sfântul Grigorie la Maica Domnului şi la această taină a tainelor, cum întru ea S-a odrăslit mai presus de fire Fiul lui Dumnezeu, cum îi făgăduise prin Arhanghelul Gavriil: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Vei lua în pântece şi vei naşte Fiu...”. Atunci Maica Domnului a zis: „De unde mie aceasta, de vreme ce eu de bărbat nu ştiu?”. „Duhul Sfânt va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri” (Luca 1, 28-35) – și de aici Sfântul Grigorie Palama tâlcuieşte: „Atunci – şi cu luare aminte să fim – în Preacurata Fecioară nu firea veche (nu dorinţa trupească) a lucrat, ci Duhul Sfânt. Mişcarea Duhului Sfânt, nu presiunea simţurilor. Înţelegem taina”.

Dumnezeiescul dor al inimii de a Se întrupa Fiul lui Dumnezeu a lucrat în Fecioară. Aşa S-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. Pentru care dumnezeiescul Pavel spune: „O, copilaşii mei, pentru voi îndur din nou dureri ca de naştere, până ce va lua Hristos chip în voi!” (Galateni 4, 19). Când nişte măicuţe dintr-o mănăstire întrebau pe un părinte duhovnicesc: „Ce să facem ca să urmăm şi noi într-un fel Maicii Domnului?”, aşa le-a îndemnat acel părinte, ca şi Grigorie Palama: „Dumnezeiescul dor să ardă în voi ca, pe de o parte, să ardă pofta trupească cea veche, şi pe de alta, să lumineze, să aprindă în voi dumnezeiescul dor de a lua chip în voi Hristos; aşa cum și prin Botez se odrăslesc, prin Mir se întăresc simţurile noastre, prin împărtăşanie ne unim cu Trup şi Sânge”.

(10 predici ale Părintelui Galeriu, la 10 ani de la mutarea sa la cer, ediţie îngrijită de Răzvan Codrescu, Editura Lumea Credinţei, Bucureşti, 2013, pp. 23-24)

De la același autor

Ultimele din categorie