Când moartea şi-a frânt mâinile în deznădejde

El i-a grăit astfel: „Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov”. Când moartea a auzit glasul acesta a cuprins-o frica, spaima, s-a cutremurat şi a cunoscut că nu va rămâne de-a pururi împărăteasă peste oameni.

Şi când Atotputernicul l-a strigat pe Moise din mărăciniş, El i-a grăit astfel: „Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov”. Când moartea a auzit glasul acesta a cuprins-o frica, spaima, s-a cutremurat şi a cunoscut că nu va rămâne de-a pururi împărăteasă peste oameni. Din clipa când moartea a auzit cuvintele acelea ale lui Dumnezeu către Moise, ea si-a frânt mâinile în deznădăjde, căci a cunoscut atunci că Dumnezeu este împărat peste cei morţi şi peste cei vii si că oamenii vor ieşi odată din întunericul ei şi vor învia cu trupurile lor.

(Sfântul Afraat Persanul, Îndrumări duhovniceşti, Editura Anastasia, 1998, p. 170)

De la același autor

Ultimele din categorie