Cum trebuie să se pregătească credincioșii pentru Sfânta Spovedanie?

Înainte de a merge la spovedanie, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze să facem o spovedanie corectă și o pocăință vindecătoare.

Înainte de a merge la spovedanie, credincioșii trebuie să se roage lui Dumnezeu cu căință și lacrimi, ca să le dăruiască smerenie, mărturisire curată și iertare, iar duhovnicului să-i dea Domnul înțelepciune și cuvânt de învățătură, să le poată vindeca rănile lăsate de păcat și să-i călăuzească pe calea mântuirii.

Apoi, credincioșii sunt datori să-și noteze în liniște păcatele mai mari, făcute din tinerețe sau de la ultima spovedanie, pe care trebuie să le citească cu căință, stând în genunchi, în fața duhovnicului. La urmă, duhovnicul îl mai întreabă de unele păcate, apoi le fixează un canon după putere și îi dezleagă, dacă promit că vor părăsi păcatele făcute și își vor face canonul dat.

(Arhimandritul Ioanichie BălanRânduiala Sfintei Spovedanii și a Sfintei Împărtășanii, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2010, p. 11)

De la același autor

Ultimele din categorie