Curățiți-vă prin poruncile evanghelice și prin nevoințele evlavioase

Pentru a înțelege așa cum trebuie Noul Testament, citiți-i pe sfinții învățători ai Bisericii, citiți și Psaltirea, și celelalte cărți ale Vechiului Testament.

Să aveți evlavie față de Sfânta Scriptură, evlavia cuvenită unui adevărat fiu al adevăratei Biserici; să aveți cuvenita încredere și evlavie față de scrierile Părinților! Același Duh al lui Dumnezeu Care a lucrat în proroci și în apostoli a lucrat în sfinții învățători și păstori ai Bisericii: martor al acestei dogme este Sfântul Apostol: „Dumnezeu a pus în Biserică întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea învățători” (I Corinteni 12, 28).

Potrivit spuselor apostolului, spuselor Sfintei Scripturi și îndrumării Bisericii, primul loc în lecturile dumneavoastră evlavioase trebuie să-l ocupe scrierile apostolești. Între scrierile apostolești, primul loc îl are Evanghelia. Pentru a înțelege așa cum trebuie Noul Testament, citiți-i pe sfinții învățători ai Bisericii, citiți și Psaltirea, și celelalte cărți ale Vechiului Testament. Curățiți-vă prin poruncile evanghelice și prin nevoințele evlavioase. Pe măsura curăției lui, sufletului i Se arată Dumnezeu, i se descoperă cuvântul lui Dumnezeu, care pentru ochii trupești este acoperit cu vălul de nepătruns al cuvântului omenesc.

(Sfântul Ignatie BriancianinovDe la întristarea inimii la mângâierea lui Dumnezeu, Editura Sophia, 2012, pp. 182-183)

De la același autor

Ultimele din categorie