De v-aţi sculat împreună cu Hristos, cele de sus căutaţi...

Hristos a stricat blestemul şi a dat binecuvântare, stricând moartea, a deschis raiul, ne-a împăcat cu Dumnezeu Tatăl.

Prin Învierea lui Hristos omenirea a fost chemată la o viaţă nouă, nestricăcioasă, cerească. Hristos a stricat blestemul şi a dat binecuvântare, stricând moartea, a deschis raiul, ne-a împăcat cu Dumnezeu Tatăl, a bineînmiresmat omenirea cu mirul Dumnezeirii Sale şi i-a dat toate puterile de trebuinţă pentru viaţă şi bună credinţă - iar oamenii înţelepţi preţuiesc acest dar şi se străduiesc să fie pe măsura lui şi să trăiască viaţa nouă, cerească. Deci, de v-aţi sculat împreună cu Hristos, cele de sus căutaţi... cele de sus gândiţi, nu cele pământeşti (Col. 3,1-2).

(Sfântul Ioan de Kronstadt, Despre tulburările lumii de astăzi, Editura Sophia, București, 2011, p. 33)

De la același autor

Ultimele din categorie