Ne putem înălța cu duhul la Cer numai binecuvântând pe aproapele nostru

Cuvinte duhovnicești

Ne putem înălța cu duhul la Cer numai binecuvântând pe aproapele nostru

    • îmbrățișare
      Ne putem înălța cu duhul la Cer numai binecuvântând pe aproapele nostru / Foto: Oana Nechifor

      Ne putem înălța cu duhul la Cer numai binecuvântând pe aproapele nostru / Foto: Oana Nechifor

Domnul ne-a descoperit o mare învățătură practică: ne putem înălța cu duhul la Cer numai și numai binecuvântând pe aproapele nostru. Prin binecuvântare ne înălțăm, prin blestem cădem. Ce dăm, aceea și primim: dacă dăm binecuvântare, primim binecuvântare; dacă dăm blestem, primim blestem.

Cum S-a înălțat Domnul Hristos de pe pământ la Cer? Pe tine întrebarea asta te chinuie. Spune: „Domnul Înviat S-a înălțat din împărăția Sa pământească în Împărăția Sa Cerească prin puterea lui Dumnezeu” și fii liniștit – căci dacă te vei băga în adâncul cercetării tuturor tainelor lui Dumnezeu, vor începe să te chinuie și multe alte întrebări, cum ar fi: Cum S-a născut Hristos? Cum a umblat pe apă? Cum a scos duhurile și a vindecat bolile? Cum S-a schimbat la față? Cum a înviat morții? Cum a înviat El? Răspunsul la toate aceste întrebări este unul singur: toate acestea s-au întâmplat prin puterea Dumnezeiască a lui Hristos – și pace ție, și bucurie!

Nu este neîngăduită cercetarea tainelor Dumnezeiești, dar nici nu e recomandată celor care nu au atins înălțimea desăvârșitei încredințări în voia lui Dumnezeu, desăvârșitei credințe, dragoste, curății și smerenii. Origen a fost cel mai învățat om al vremii sale. Înarmat cu uriașe cunoștințe, atât lumești, cât și teologice, el a cutezat să se apuce de cercetarea celor mai subțiri taine ale ființei Dumnezeiești – și a căzut în rătăcire. Și Biserica a osândit învățăturile lui rătăcite. Despre el, Sfântul Simeon Nebunul pentru Hristos a zis: „Origen a intrat în mare, n-a mai putut să iasă din ea și s-a înecat în adânc”.

Este destul să știm despre Înălțarea Domnului ceea ce este scris în Evanghelie – iar acolo scrie: Și când i-a binecuvântat pe ei, S-a depărtat de la ei și S-a suit la Cer. Așadar, Hristos S-a înălțat la Cer, binecuvântându-i pe oameni. Prin aceasta, Domnul ne-a descoperit o mare învățătură practică: ne putem înălța cu duhul la Cer numai și numai binecuvântând pe aproapele nostru. Prin binecuvântare ne înălțăm, prin blestem cădem. Ce dăm, aceea și primim: dacă dăm binecuvântare, primim binecuvântare; dacă dăm blestem, primim blestem. Deci, condiția înălțării noastre duhovnicești este binecuvântarea.

(Episcopul Nicolae VelimiroviciRăspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, volumul I, Editura Sophia, București, 2002,  pp. 271-272)