Lucrarea preotului

Lui îi sunt încredinţate educarea şi îndrumarea sufletelor omeneşti răscumpărate cu Sângele Fiului lui Dumnezeu.

Ce lucrare infinit de măreaţă îi revine pe pământ preotului! Lui îi sunt încredinţate educarea şi îndrumarea sufletelor omeneşti răscumpărate cu Sângele Fiului lui Dumnezeu; iar pentru aceasta de câtă iubire este nevoie, de câtă tăgăduire de sine, de câtă răbdare! Şi ce viaţă trebuie să aibă preotul, ce exemplu bun trebuie să dea! Lui îi este încredinţată săvârşirea dumnezeieştilor Taine: Botezul, Mirungerea, prefacerea pâinii şi a vinului în Trupul şi Sângele Domnului şi împărtăşirea cu ele a credincioşilor, săvârşirea Tainei Cununiei şi a Sfântului Maslu. Cât de ceresc trebuie să fie el pe pământ! Ce sfânt! Ce simplu!

(Sfântul Ioan de Kronstadt, Liturghia – cerul pe pământ, Editura Deisis, 2002, p. 286)

De la același autor

Ultimele din categorie