Minunatul Doctor al sufletelor noastre

Minunatul Doctor al sufletelor noastre dă drumul la încercări asupra noastră ca să ne dăm seama de vătămarea ce-am avut de pe urma traiului nostru bun şi fericit.

Iar când vede că nu putem avea niciun câştig de pe urma unei vieţi pline de mulţumire şi fericire, ca un doctor bun care-l pune de posteşte ca să-i redea sănătatea, pe cel care-l vede că se îngraşă de prea multă mâncare, tot aşa şi minunatul Doctor al sufletelor noastre dă drumul la încercări asupra noastră ca să ne dăm seama de vătămarea ce-am avut de pe urma traiului nostru bun şi fericit.

Iar când vede că ne-am însănătoşit deplin, atunci, cu ajutorul Său ne scapă şi de necazuri şi-Şi arătă cu multă îmbelşugare şi purtarea Sa de grijă.

(Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia XL, III, în PSB, vol. 22, p. 76)

De la același autor

Ultimele din categorie