Primește drept mâncare și băutură...

Ce ţi se pare de mirare că ţi se oferă drept mâncare şi băutură Trupul şi Sângele Domnului?

Ce ţi se pare de mirare că ţi se oferă drept mâncare şi băutură Trupul şi Sângele Domnului? Aşa cum ţi-a dat drept hrană carnea animalelor create de El, ţi S-a dat, în cele din urmă, drept hrană pe Sine; Cel ce te-a nutrit din sânul maicii tale, acela S-a oferit să te nutrească cu Trupul şi Sângele Său. Atunci când ai supt laptele mamei, ai supt şi însuşiri ale mamei, duhul ei; întocmai şi acum, o dată cu Trupul şi Sângele Domnului primeşti în tine Duh şi Viaţă din Domnul. Sau, aşa cum în pruncie trăiai cu laptele mamei, tot astfel, după ce ai crescut şi te-ai făcut om păcătos, trăieşti nutrindu-te cu sângele celui ce ţi-a dat viaţă, ca să fii viu şi să sporeşti duhovniceşte, până ce te vei face om al lui Dumnezeu, sfânt, blând; pentru ca, aşa cum ai fost cândva fiul mamei tale, să fii acum fiu al lui Dumnezeu, educat de El, nutrit cu Trupul şi cu Sângele Său, adică cu Duhul Său, fiindcă Trupul şi Sângele Său sunt „Duhul care dă viaţă”(cf. Ioan 6, 63), şi să te faci moştenitor Împărăţiei cerurilor, pentru care ai fost creat şi pentru care trăieşti.

(Sfântul Ioan de Kronstadt, Viața mea în Hristos, Editura Sophia, p. 429)

De la același autor

Ultimele din categorie