Sfânta Liturghie

În Liturghie e puterea noastră împotriva puterilor vrăjmaşilor, biruinţa noastră asupra celor ce ne-au biruit adeseori prin patimile noastre.

O, cât de măreaţă, de sfântă, de mântuitoare şi de dorită este pentru creştin Liturghia! Cu adevărat biserica se face cer! Fiindcă Dumnezeu în Treime pogoară pe sfântul şi de-viaţă-făcătorul prestol în fiecare zi şi săvârşeşte marea minune a milostivirii Sale, prefăcând pâinea şi vinul în Preacuratul Trup şi Preacuratul Sânge al Fiului lui Dumnezeu şi învrednicindu-i pe credincioşi să se împărtăşească cu Ele.

În Liturghie e puterea noastră împotriva puterilor vrăjmaşilor, biruinţa noastră asupra celor ce ne-au biruit adeseori prin patimile noastre, curăţia de necurăţiile noastre, lumina sufletelor noastre, sfinţenia, slava noastră, nădejdea şi întărirea noastră.

(Sfântul Ioan de Kronstadt, Liturghia – cerul pe pământ, Editura Deisis, 2002, p. 165)

De la același autor

Ultimele din categorie