Slujind robilor lui Hristos

Slujiți cu plăcere, nu pentru răsplata cinstirii, nici pentru slava omenească.

Slujiți cu plăcere, nu pentru răsplata cinstirii, nici pentru slava omenească, nici slăbind în osteneală, datorită moleşelii şi trândăviei, nici ca slujind trupurilor şi sufletelor străine, ci ca slujind robilor lui Hristos, celor lăuntrici nouă, ca lucrul lor să se arate Domnului curat şi neviclean.

(Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre rânduiala cea după Dumnezeu (a vieţii) şi despre nevoinţa cea adevărată, în PSB, vol. 29, p. 482)

De la același autor

Ultimele din categorie