Verticalitatea creştinului în lume

Creștinul trebuie să fie îndelung-răbdător, iar pe cel ce face nedreptate să-l mustre la timpul potrivit, nu mânat de patimă, ca să se răzbune, ci cu dorinţa de a-şi îndrepta fratele, după porunca Domnului.

Creştinul trebuie să aibă un fel de a gândi vrednic de chemarea cerească şi să trăiască în chip vrednic Evanghelia lui Hristos. Creştinul nu trebuie să se împrăştie şi să se lase abătut de la aducerea aminte de Dumnezeu, de voia şi judecăţile Lui. El, care a devenit în toate mai presus de îndreptăţirile cele după Legea Veche, nu trebuie nici să se jure, nici să minta.

Creştinul nu trebuie să hulească, nu trebuie să se răzbune, nu trebuie să răsplătească răul cu rău. El trebuie să fie îndelung-răbdător, iar pe cel ce face nedreptate să-l mustre la timpul potrivit, nu mânat de patimă, ca să se răzbune, ci cu dorinţa de a-şi îndrepta fratele, după porunca Domnului. Nefiind de faţă fratele, nu trebuie să spună nimic pentru a-l ponegri: aceasta este clevetire, chiar dacă adevărate sunt cele spuse.

(Şcoala Ortodoxiei pentru începători: poveţe ale sfinţilor, pentru toate împrejurările vieţii, tradus din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, Bucureşti, 2014, pp. 5-6)

Ultimele din categorie