Care sunt adevăraţii membri ai Bisericii lui Hristos?

Membrii plini ai Bisericii lui Hristos sunt cei ce cred în Hristos ca Fiul lui Dumnezeu făcut om, peste care Se odihneşte Duhul Sfânt; deci cei ce cred prin aceasta şi în Sfânta Treime şi se unesc prin Hristos cu Sfânta Treime prin harul primit de la El în Tainele Bisericii. 

- Care sunt adevăraţii membri ai Bisericii lui Hristos? Numai cei drepţi şi ortodocşi sau toţi credincioşii care cred în Dumnezeu?

- Membrii plini ai Bisericii lui Hristos sunt cei ce cred în Hristos ca Fiul lui Dumnezeu făcut om, peste care Se odihneşte Duhul Sfânt; deci cei ce cred prin aceasta şi în Sfânta Treime şi se unesc prin Hristos cu Sfânta Treime prin harul primit de la El în Tainele Bisericii. Cei ce nu cred şi nu primesc pe Hristos astfel înţeles, nu primesc nici pe Sfânta Treime prin Tainele de totdeauna ale Bisericii.

Ei pot avea doar o oarecare legătură împuţinată cu Hristos, potrivit cu puţinul pe care îl primesc din El. Ei nu sunt încorporaţi deplin în Trupul lui Hristos, nu sunt în interiorul „casei” Lui, ci se află în jurul casei în care este El, mai aproape sau mai departe, primind din casa în care este El o lumină împuţinată, nedeplin clară şi care nu le dă puterea de a înainta spre unirea cu umanitatea Lui desăvârşită, deci cu El Însuşi. Fericirea de care se vor bucura ei va fi pe măsura luminii ce au primit-o de la El prin Taine şi a înţelegerii ce au avut-o faţă de El.

(Arhim. Ioanichie Bălan,  Ne  vorbeşte  Părintele Dumitru Stăniloae, vol. I, Ed. Episcopiei Romanului, 1993, p. 16)

De la același autor

Ultimele din categorie