Care virtute ne dă mai mult puterea de a ierta?

Ascultarea bate în toate metehnele sufle­teşti, mai ales în mândrie, pe care dacă o zdruncinăm puţin şi o înlăturăm, iertăm după asta uşor.

- Postul, unit cu rugăciunea, poate duce pe om mai repede la puterea de a ierta?

- Ascultarea duce mai repede. Tăierea voii duce mai repede la puterea de a ierta. Postul şi rugăciunea sunt bune, dar postul mai mult pentru patimile tru­peşti, pe când mânia, nemulţumirea, iri­tarea sunt patimi sufleteşti. Sfinţii Pă­rinţi le împart în două categorii, la Sfân­tul Ioan Casian găsim asta, sunt patimile trupului: curvia, lenea, îmbuibarea..., dar sunt şi patimi ale sufletului: mânia, mândria, zgârcenia... şi acestea au ne­voie de căi diferite de vindecare. Aşa că ascultarea bate în toate metehnele sufleteşti, mai ales în mândrie, pe care dacă o zdruncinăm puţin şi o înlăturăm, iertăm după asta uşor.

(Ieromonah Savatie Baștovoi, A iubi înseamnă a ierta, ediția a doua, Editura Cathisma, București, 2006, p. 105)

De la același autor

Ultimele din categorie