Casa duhovnicească a sufletului nostru are nevoie de gratii la ferestre

Cei ce voiesc să-şi păzească cugetarea curată ca pe o biserică, trebuie să-şi îngrădească înaintea simţurilor oprelişti făcute din gîndurile care înfricoşează de judecata viitoare. Acestea au rostul să oprească intrarea închipuirilor necurate, care vor să se strecoare înăuntru.

Casa duhovnicească a sufletului nostru are nevoie de gratii la ferestre, căci ferestrele bisericii lui Solomon erau împletite cu sârmă pentru a nu intra în ea insectele necurate (Ieşire 27, 4). Acest lucru este o taină, închipuind că acela ce voieşte să nu intre în casa sufletului său gângăniile necuratelor dulceţi, trebuie să aibă mreje împletite la ferestrele organelor celor cinci simţuri ale sale. Mrejele acestor ferestre sunt: pomenirea morţii; darea de răspuns la înfricoşata judecată viitoare şi pomenirea veşnicelor munci. Prin aceste mreje omul opreşte şi nu lasă să intre în casa sufletului său dezmierdările şi păcatele.

Acest lucru îl adevereşte şi Sfântul Nil Ascetul, zicînd: Cei ce voiesc să-şi păzească cugetarea curată ca pe o biserică, trebuie să-şi îngrădească înaintea simţurilor oprelişti făcute din gîndurile care înfricoşează de judecata viitoare. Acestea au rostul să oprească intrarea închipuirilor necurate, care vor să se strecoare înăuntru” (Filocalia, voi. 1, p. 198).

(Arhimandrit Ilie Cleopa, Urcuș spre Înviere, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1992, p. 219)

De la același autor

Ultimele din categorie